شعر«خائن به شعر» را هفت سال پیش در سال ۹۲ در لیبرتی نوشتم؛ زمانی که سفله شاعر ادعای دروغ و رذیلانه مرگهای مشکوک در مجاهدین و از جمله مرگ مشکوک خواهر مجاهد اکرم حبیب خانی را مطرح کرده بود. اما وقتی خواهر اکرم کتاب «شرافت به یغما رفته» را منتشر كرد، در انتشار شعر دست نگهداشتم. حالا دیگر کار از این چیزها گذشته و این خود نمونه یی است كه ما شروع نكردیم...

امروز که می بینم آن ادعا تا کجا وزارتی و به‌فرموده از سوی قاتلان مردم ایران بوده و آنکه من خائنش نامیده بودم در لجن خونخواری وزارت ولی فقیه غرق شده؛ سکوت بیشتر در مورد این خیانتها خودش خیانت به مقاومت و خون شهیدان آزادی است.

محمد قرایی (م. شوق) ۶تیر۹۹

مرجان

 


ای مرگ !
باز نشانه ها را خطا رفتی
حقا که هستی مثل ولی فقیه
با داس بلند درو بر دوش
به گلشن احرار می روی
پیری شکسته چون مرا وا می نهی
از بهر صید نازنین ترین مرجان
به دریا می روی.
مس وا می گذاری و به سرقت
گنجینه های طلا می روی .

ای مرگ !
ولی فقیه آدمکشان میهنم
از تو سبقت گرفته است
اما بدان و بداند آن استاد نابکار مرگ
کاینجا شمایان کور خوانده اید
چون برگزیدگان شورشی ما
با مرگ، تولد دوباره یی دارند
به جاودانگی .

صفحه4 از305