جمشید پیمان:‌ این پیکر مطهّر بالا بلندِ عـشـق!

با الهام از نام مجاهد شهید؛ حسین مدنی و به یاد پنجاه و دو شهید سرفراز در حمله ی جلادان حاکمیت آخوندی به شهر اشرف در دهم شهریور هزار و سیصد و نود و دو!

صفحه4 از186