م. سروش:‌ من براندازم

حنای اصلاح طلب چی ها و تعامل بازها دیگر رنگ باخته است. اینرا مردم ایران و بخصوص جوانانِ به پا خاسته و دانشجویانِ قهرمان در خیابانهای قیام به قیمت خونهای پاکشان به اثبات رساندند. (اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا). تلاشهای مذبوحانۀ خاتمی دغلکار و روحانیِ شیّاد با نمایشهای مسخرۀ بعد از قیام، برای بازگرداندنِ آبِ رفته به جوی، دیگر اثر ندارد. حکومت ولایت فقیه در تمامیّتش محکوم به سرنگونی است. ارتش قیام برای براندازی نهایی به خیابانها باز خواهد گشت.

حسین پویا: توبه ی سیدعلی

دستور خامنه ای برای خروج نیروهای مسلح از "فعالیتهای اقتصادی غیر مرتبط"، یادآور توبه شاه و دستور شاه برای نخست وزیر شدن شریف امامی و وعده های اصلاحات در ماه های آخر سلطنتش است.

صفحه4 از201