ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان - قسمت ۷

پس از اینکه ایگور استراوینسکی قطعه ای موسیقی باله برای موسسه برادوی تصنیف نمود، مدیر برنامه به او تلفن کرد که: «موفقیت موسیقی شما بازهم بسا بیشتر و چشمگیرتر خواهد شد چنانچه در تنظیم سازها نیز تغییراتی دهید». و استراوینسکی به او پاسخ داد: «من الساعه با همین موفقیت بزرگ اول هم بسیار خوشحالم».

ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان - قسمت ۶

هنگامیکه یوهانس برامس به اتفاق یکی از آشنایان در جمعی خصوصی، سوناتی برای ویولنسل را اجرا میکردند و نوازنده ویولنسل بهیچوجه از پس اجرای قطعه ی مربوطه برنمی‌آمد، برامس که از این بابت هر لحظه بیش از پیش خشمگین میشد، ناگهان بخش پیانوی قطعه را چنان قوی و بلند نواخت که نوازنده ی ویولنسل نیز ناچار چند میزان سکوت ساز خود را غنیمت شمرده و آهسته به برامس گفت: " لطفا قسمتهای پیانو را کمی آهسته تر بنواز چون من صدای ساز خودم را اصلا نمی‌شنوم" و برامس به او پاسخ: داد: "عجب آدم خوشبختی هستی!!"

صفحه9 از186