ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان مشهور جهان

ژرژ پنجم پادشاه انگلیس که فردی با فرهنگ، علاقمند به موسیقی و دارای صدای باس نسبتا زیبایی بود، بمحض اطلاع از آمدن روسینی آهنگساز بزرگ و خالق اپراهای متعدد به لندن از وی خواست تا به کاخ باکینگهام رفته و در صورت تمایل، باتفاق یک قطعه دوئت*اجرا نمایند.

رحمان کریمی: پریزادان، پریزادان، پریزاد !

پریزادان ، پریزادان ، پریزاد
شب تاریک و ابر اندود دل ها
چه بر خاک وطن افتاده یل ها
نمی بارد که بارانی شوم تند
به دشت سینه و این ساعت کُند
بشویم هر غبار از چهرهٌ دوست
کنم یک چهره جانا هرکه با اوست

صفحه6 از201