ایرانیان شریف و آزاده و اشرف نشانها، روز شنبه۱۶سپتامبر برابر با ۲۶ شهریور، همراه با جنبش سراسری مردم ایران برای دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷ و حمایت از زندانیان سیاسی و فراخوان به قطع اعدام توسط رژیم ایران، در مالمو سوئد تجمع کردند و خواستار محاکمه عامران و عاملان این جنایات ضد بشری در دادگاه جنایی بین المللی شدند. 

هموطنان آزاده و اشرف نشانها در تورنتو کانادا در همبستگی با جنبش دادخواهی مردم ایران برای قتل عام شدگان سال ۶۷ و درخواست به پای میز محاکمه کشاندن عامران و عاملان این جنایت ضدبشری روز شنبه ۱۶ سپتامبر برابر با ۲۵ شهریور در شهر تورنتو کانادا تظاهرات و تجمع کردند و خواستار برگزاری دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جنایت علیه مردم ایران شدند.

ایرانیان آزاده و شریف روز پنج شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۳شهریور ماه در مقابل وزارت خارجه ی نروژ در اسلو در همبستگی‌ با جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۶۷ آکسیونی برگزار کردند و خواهان به دادگاه کشاندن آمران و عاملان این جنایت ضدّ بشری شدند.

روز يكشنبه ۱۰سپتامبر برابر با ۱۹ شهریور، ایرانیان آزاده و اشرف نشانها در مقابل دانشگاه بركلي دركاليفرنياي شمالي درگراميداشت شهداي قتل عام تابستان ۶۷ تجمع کردند. در اين آكسيون دو تن از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سخنراني كردند و یاد سربداران قهرمان را گرامی داشتند.

ایرانیان آزاده واشرف نشانها، پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و انتخاب مسئول اول سازمان خواهر مجاهد زهرا مریخی را جشن گرفتند  و جهت  ادامه مبارزه برای آزادی میهن در زنجیر تجدید پیمان کردند.

صفحه10 از183