فاکس نیوز:‌ نمی توان به رژیم ایران و اسد اعتماد کرد

شرکت جمعی از حامیان مقاومت در گرامیداشت روز جهانی کارگر در سیدنی استرالیا - همبستگی حامیان مقاومت با کارگران معدن آزاد شهر گلستان - تسلیت به خانواده های قربانیان فاجعه - محکومیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه

همبستگی با زنان زندانی در ایران در سیدنی استرالیا

بعد از ظهر روز شنبه 29 آپریل 2017, در سیدنی استرالیا، به ابتکارانجمن زنان ایرانی در سیدنی و در همکاری مشترک با انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران- و کمیته استرالیایی های حامی دموکراسی در ایران, جلسه ای با عنوان «زنان قهرمان در ایران امروز» برگزار شد, دراین جلسه برای گرامیداشت زنان زندانی در ایران سه زندانی زن به عنوان نمونه ا زمیان مبارزان زن زندانی در زندانهای قرون وسطایی آخوندها به شرکت کنندگان معرفی شدند. این سه زن شجاع ایرانی, عبارت بودند از خانم مریم اکبری منفرد هوادار مجاهدین و از خانواده قربانیان قتل عام شده در دهه 60 و خانم آتنا دائمی فعال اجتماعی و جنبش مدنی و بویژه حامی کودکان کار در ایران و هم چنین خانم فریبا کمال آبادی ازاقلیت های مذهبی.

تظاهرات برای محکوم کردن نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران  در یوتوبری

شنبه ۲ اردیبهشت تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در یوتوری در سوئد در محکومیت نمایش انتخابات قلابی فاشیسم مذهبی با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

اعتراض به نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران در مالمو - سوئد

شنبه ۲ اردیبهشت - اعتراض به نمایش انتخاباتی مسخره فاشیزم مذهبی ولایت فقیه در ایران - با شعار  نه به آخوند روحانی شیاد نه به آخود رئیسی جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

تظاهرات در دانمارک - محکومیت نمایش مسخره انتخابات فاشیزم ولایت فقیه

دانمارک - کپنهاگ - شنبه ۲ اردیبهشت - تظاهرات محکومیت نمایش انتخابات فاشیزم ولایت فقیه در ایران با شعار نه به جلاد نه به شیاد رای من سرنگونی و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی

صفحه10 از177