ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت ایران در اتاوا و تورنتو کانادا، لاهه هلند، مالمو و یوتوبوری سوئد روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم آذرماه تظاهرات کرده و ضمن اعلام پشتیبانی خود از اعتصاب و اعتراضهای کارگران شجاع فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه و همه اقشار مردم تحت ستم ایران غارت شدگان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دانشجویان، تروریسم رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی را محکوم کردند.

تظاهرات در کپنهاگ - همبستگی با اعتراضات زحمتکشان و قیام مردم ایران
فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی و اخراج مأموران و مزدوران رژیم از اروپا

 

بروکسل – مقابل مقر اتحادیه اروپا: تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت تروریسم دیکتاتوری آخوندی همزمان با اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا

۲۸ آبان ۱۳۹۷همبستگی با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه و خیزش‌های اعتراضی مردم به‌پاخاسته ایران

ايرانيان آزاده وهواداران مقاومت ايران روزهای جمعه ۲و شنبه ۳ نوامبر ۱۱ و ۱۲آبانماه ، در محكوميت  اعمال تروريستي رژيم جنايتكار آخوندي دراروپا  و حمایت از اعتصاب اقشار مختلف مردم ایران در اعتراض به سرکوب و چپاول رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی، در لاهه در هلند، سیدنی در استرالیا و استکهلم و یوتوبوری سوئد  تظاهرات کردند.

 روز شنبه ۱۴ مهرماه برابر با ۶ اکتبر ایرانیان آزاده، اشرف نشانها در کپنهاگ و آرهوس دانمارک در حمایت از معلمان آزاده و رانندگان اعتصابی کامیون تظاهرات کردند. اشرف نشانها تاکید کردند همچنان حامی مبارزه مردم ایران برای آزادی و حقوق معلمان آزاده و رانندگان اعتصابی کامیون هستند.

 

روز شنبه ۷ مهر جمعی از ایرانیان آزاده در لندن با برگزاری یک تظاهرات در مقابل ساختمان نخست وزیری انگلستان همبستگی و حمایت خود را با اعتصاب سراسری رانندگان زحمتکش کامیون در ایران اعلام کردند.

صفحه9 از199