به مناسبت روز جهانی حقوق بشر کنفرانسی در پارلمان کانادا روز سه شنبه ۵ دسامبر با عنوان «سیاست کانادا و رژیم ایران»، «رکورد دار اعدام جهان و حامی دولتی تروریسم» به دعوت کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک برگزار شد.

نمایشگاه عکس جمعی از حامیان مقاومت در دانشگاه یوسی ایرواین کالیفرنیا در همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ به دستور سران رژیم آخوندی حاکم بر ایران

صفحه6 از183