جمعی از هواداران مجاهدین خلق در ژنو روز جمعه ۲۷ مرداد با تجمع در مقابل مقر اروپایی سازمان  ملل در میدان ناسیونال حمایت و همبستگی خود را با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ توسط سران رژیم ضدبشری آخوندی را اعلان کردند.

صفحه6 از177