ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران، یک تظاهرات اعتراضی را علیه حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، برگزار کردند.

روز شنبه ۱ اردیبهشت جمعی از حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو در همبستگی با خیزش مردم بپاخاسته میهن و به ویژه خیزش مردم و جوانان کازرون در هفته گذشته دو تظاهرات برگزار کردند.

روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مراسم بزرگداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ و حمایت از قیام سراسری مردم ایران بویژه تظاهرات هموطنان به جان آمده در خوزستان و اصفهان در دروازه براندنبورگ برلین با حضور اعضا و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران و خانواده شهیدان ۱۹ فروردین برگزارشد.

صفحه3 از188