کنگرۀ حافظ و شاهنامه به شیوۀ آخوندی

از همان ماههای اولی که خمینی زِمام حکومت را به دست گرفت، آشتی ناپذیری و دشمنیش را با فرهنگ ملّی ایران آشکار کرد.

جشن هزارۀ فردوسی
 «هزارهٔ فردوسی (یا جشن هزاره فردوسی)، مجموعهٔ آیین ‌هایی بود که به مناسبت هزارمین سال میلاد فردوسی در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در تهران، طوس و دیگر شهرهای ایران برگزار شد.

«دریاچۀ طاق بستان ناگهان ناپدید شد»!

«دریاچۀ طاق بستان ناگهان ناپدید شد»!

فیتزجرالد انگلیسی ـ مترجم رباعیّات خیام

 فیتز جرالد انگلیسی ـ مترجم رباعیّات خیام

 اِدوارد فیتزجِرالد (زادۀ 31مارس1809 ـ درگذشتۀ14ژوئن1883)، نویسندۀ انگلیسی که رباعیّات خیام نیشابوری را برای نخستین بار به انگلیسی ترجمه کرد و به این اعتبار، هم خود معروف شد و هم خیام شهرتی جهانی پیداکرد.

نامه آبراهام لینکلن به معلّم پسرش

نامه آبراهام لینکلن به معلّم پسرش

صفحه9 از69