علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران, محلّۀ سنگلج به دنیا آمد.

روز ۱۲ تیرماه به نام «روز شهرداری» نامگذاری شده است. شهرداری تهران در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ شمسی با نام «بلدیّۀ تهران» تأسیس شد. به نوشتۀ علّامه دهخدا، «بلدیّه» مؤسّسه یی بود که «در هر شهر در کار نظافت و خوبی آب و نان و چراغ و سوخت و خواروبار» تلاش می کرد.

دکتر غلامحسین یوسفی
 «... آنچه مى‏خواهم در این مقال به عرض برسانم، سرمشقى درخشان از اندیشۀ نیک و اخلاص عمل است که در قالب شعر فارسى از براى ما به یادگار مانده و آن حکایتى‏است دربارۀ سرور مردان ـ على علیه‏السّلام ـ . 

شعری به لهجۀ مشهدی

شیخ احمد بهار


 شیخ احمد بهار از شاعران معروف خراسان بود که به زبان فارسی و لهجۀ مشهدی شعر می سرود. او از بنیانگذاران «انجمن ادبی خراسان» بود که از بهترین محافل ادبی ایران بود و شاعران و ادیبانی چون ملک الشّعرای بهار (پسرعموی شیخ احمد)، ایرج میرزا و استاد فروزانفر در آن شرکت داشتند.

کنگرۀ حافظ و شاهنامه به شیوۀ آخوندی

از همان ماههای اولی که خمینی زِمام حکومت را به دست گرفت، آشتی ناپذیری و دشمنیش را با فرهنگ ملّی ایران آشکار کرد.

صفحه8 از69