«خاکستر تو را
باد سحرگهان/ هرجا که برد
مردی ز خاک رویید»
دکتر محمد مصدق در ۱۴اسفند ۱۳۴۵، پس از سه سال زندان و ده سال تبعید و دوری از مردم، در سن ۸۴سالگی، در مِلک شخصی اش در روستای احمدآباد، در نزدیکی تهران، درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

«دلم برای باغچه می سوزد» ـ فروغ فرخزاد
 (تولّد: ۸دی۱۳۱۳ ـ درگذشت:۲۴بهمن۱۳۴۵)

ملک الشعرای بهار

ملک الشعراء بهار در سال ۱۲۹۰ خورشیدی موقعی که دولت روس تزاری برای اخراج مورگان شوستر آمریکایی، به دولت ایران اولتیماتوم داد و مجلس دوم را به زور بست و مشروطه خواهان تبریز را کشتارکرد و مشروطه به خون تپید، ملک الشعراء بهار در اعتراض به این خودکامگی و برای فراخواندن مردم ایران به مبارزه با این خودکامگی، مسمّطی ساخت و در روزنامه «نوبهار» منتشرکرد.

صفحه6 از80