قریب بیست تن از قهرمانان درزنجیربیش از بیست روزاست در اعتراض به انتقال اجباری از سالن دوازده زندان گوهردشت به سالن وحشتناک و فوق امنیتی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خانه دوست کجاست؟
 سهراب سپهری
امروز در همه جا بحث دادخواهی سال ۶۷ به صورت بسیار گسترده مطرح شده است.

صفحه10 از686