ساعت ۱۰ صبح، ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ سفارت امریکا در تهران توسط " دانشجویان خط امام" اشغال شد. این دانشجویان خط امامی که معرف حضور همگان است ۴۴۴ روز دیپلمات‌های آمریکایی را در گروگان داشتند. جدا از تفسیرها و هیجانات آن روزگار، اما خمینی این اشغالگری را با عباراتی چون: انقلابی فراتر از انقلاب اول، مسئله، باز انقلاب است. یک انقلابِ بزرگ‌تر از انقلاب اول و... در مصاحبه‌هایش علنی عنوان می‌کرد.در نگاه اول هیچ‌چیز را نمی‌شود شناخت
در مقابل دروازه‌ی ایستاده‌ام که دو شیر نشسته به روى پایه‌های بلند مرمر، بیانگر ارزش والایی هستند که نگاهبانى شیر را می‌طلبد.

 

در پی دستگیری های زنجیره ای از عوامل ترور و اطلاعات رژیم آخوندی طی ماه های اخیر در چندین کشور اروپایی، اکنون این سوال منطقی در میان بزرگترین شرکای تجاری خامنه ای پدیدار گردیده که سرانجام با بانکدار و پدرخوانده تروریسم جهانی چه باید کرد؟

  

آب که خیلی گل آلود شد ، هوس صید به سر هر ماهیگیری می زند . صیادی ، هم وسیله مناسب می خواهد و هم تجربه و مهارت و تدبیر . ورنه به جای ماهی ، لنگه کفش یا بلوز مغروقی بیچاره سر چنگک بالا می آید و موجب خنده می شود . حال حساب کنید ماهیگیر ترسو و ناشی که بخواهد کوسه خونخوار را شکار کند .

صفحه9 از774