قریب چهل سال پیش بهمّت رزم و رنج و بذل جان و مال و همه چیز جوانان مجاهد و مبارز، و البته با یاری مردم بپاخاسته و بجان آمده از فساد، سرکوب و خفقان حکومت وابسته آریامهری و دستگاه جهنمی ساواک آدمکشش، رژیم منفور گذشته از اریکه قدرت به زیر کشیده شد.

 

تازه‌ترین نمایش ولی‌فقیه که تحت عنوان برگزاری “وحدت! اسلامی" در تهران بروی صحنه آمد، به‌یقین با هزینه‌های سنگین میلیاردی آن‌هم از جیب مردم محروم میهن امان، هدفی به‌جز اثبات “قدرت‌نمایی" پوشالی و تبلیغ برای “ام القرای" دیکتاتوری خامنه‌ای نداشته است.

 

"ملاخور" ( شدن) معانی گوناگونی دارد، ازجمله بنا به تعریف (فرهنگ لغات عامیانه جمال‌زاده و یادداشتی به خط دهخدا) "ارزان فروخته شدن میوه یا چیزی دیگر به سبب فراوانی که در دسترس همه قرار گیرد" و چنانچه آن میوه نوبر باشد و گران و هرکسی هم استطاعت خرید آن را نداشته باشد، اصطلاحاً می‌گویند هنوز ملاخور نشده است.

 

صف‌ها شکل می‌گیرند و صدای موسیقی پررنگی خاکستری سرد هوا را کم می‌کند. فریاد براندازم در فضا پخش می‌شود و همه باهم می‌خوانند براندازم. پرچم‌های سه رنگ با آرم شیر و خورشید در بین تظاهر کنندگان پخش می‌شود. شور و شوقی عجیب بین همه بچه‌ها دیده می‌شود، گوئی که اولین بار است که کاری می‌کنند و در تظاهراتی شرکت می‌کنند، مشتاق و سر از پا ناشناخته.

صفحه8 از774