یکى از عوامل پایه‌ای، که رژیم را در طول چهار دهه گذشته قادر کرده که عمر نکبت‌بار خود را به درازا بکشاند، توانایى آن در استفاده از هر فرصت و امکان بادآورده است. این شَم، در خمینى به‌حداعلای خود رسید.

 

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای           ما آن شقاقیم که با داغ زاده‌ایم
شوربختانه مجاهد صدیق و والامقام سیّد محمد سیّدی کاشانی با کوله باری غنی از ۵۳ سال مبارزه شورانگیز درراه آزادی مام میهن، در آلبانی به یاران جانیش بدرود گفت و به ابدیت پیوست و همه را در سوگی بس سنگین فروبرد.


تعریف دمکراسی در آغاز ساده به نظر می‌رسد. گاه آن را مردم‌سالاری نام نهاده‌اند. یعنی که مردم در تعیین سرنوشت خود تأثیر دارند. این مهم با شرکت مردم در انتخابات انجام می‌شود. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود.


ازهم‌گسیختگی، تشتت و خارج شدن سررشتۀ امور از دست دیکتاتور، از مشخصات دوران پایانی یک حکومت دیکتاتوری به شمار می‌روند و این همان بلایی است که امروز رژیم ولایت‌فقیه به آن دچار گردیده است.

صفحه5 از774