به‌یقین تازه‌ترین سخنان فائزه رفسنجانی در رابطه با “فروپاشی نظام" مبین واقعیتی برخاسته از درون جامعه پویا و ضد ولایت ایران است که اکنون خود را در شهرهای مختلف میهنمان با اعتصابات و تداوم قیام به نمایش می‌گذارند.

 

«دردی به دل رسید که آرام جان برفت» و چه کسی است که با رفتن بابا، که بهترین بابای دنیا بود، آرامشی را از دست نداده باشد؟ تمام کسانی که بابا را می‌شناسند آن‌قدر نجابت و فروتنی در او دیده‌اند که بی‌اختیار ستایش‌اش می‌کنند و از قدرت تحسین‌برانگیز تأثیرگذاری‌اش می‌گویند.


قیام سراسری دی‌ماه سال ۹۷ به‌درستی یک نقطه عطف و تحول کیفی در مبارزه ۴۰ ساله مردم و پیشتازان آن‌ها علیه تمامیت رژیم آخوندی محسوب می‌شود. گستردگی و یکپارچگی قیام در بیش از ۱۴۰ شهر با شعار مرگ بر گرانی ابتدا از کلان‌شهر مشهد آغاز شد.


انبوه حوادث و هراس میان مرگ وزندگی را که پشت سر گذاشته و به شهر محبوبی می‌رسم که دیدارش آن‌هم با پرسه‌های شبانه دلگیر در کوچه‌های سنگفرش تنگ نیمه‌تاریک و نیوشیدن زمزمه آواز یا نغمه‌سازی که از پنجره خانه‌های فرتوت دوداندود سرریز می‌شود؛ همیشه دلم را سرشار کرده آن روز اما باآنکه اندیشه و رؤیای سده‌ها موسیقی جاری در این سرزمین کوچک مغموم بازهم آتش شوق را در دلم می‌افروزد؛ اما سرمای استخوان سوز روز سی اکتبر۱۳۶۳ وین نیز برایم بسیار سنگین و نامأنوس است.

صفحه4 از774