وقتی میگویم در هر پدیده‌ای در زندگی روزمره- چه خوب و چه بد- چه شادی و چه غم - چه بیش و چه کم- حتی در اوج فاجعه، طنز گزنده‌ای نهفته است- هنوز هم سر حرف خودم هستم. وابولفه! - که جدی‌ترین قسم لرهاست.

 


پس از ناله‌های آمیخته به هشدار علی خامنه‌ای، در خصوص خطراتی که سال نودوهشت نظام را تهدید می‌کند، نوۀ خمینی نیز حالا تازه کشف کرده که «زیربنای یک جامعه، احساس رضایت مردم است» و در ادامه هم گفته است: «باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود».

صفحه3 از774