حمله جنایتکارانه و موشک باران وحشیانه زندان لیبرتی توسط رژیم پلید آخوندی وعواملش در دولت عراق که منجر به شهادت 23تن از فرزندان دلیر مجاهدمان و مجروح شدن شمار زیادی ازآنها گردید و وجدان جهانیان را برانگیخت، قلب همه ما را بدرد آورد.

مشخص است که آخوندهای زهر خورده ودرمانده در برابر دشمن اصلی وهماورد جدی خود و برای سرپا نگهداشتن نیروهای سر خورده و روحیه باخته اشان دست به چنین جنایاتی یازیده اند.
 اما خامنه ای با این قبیل جنایات، جز بر قاطعیت هرچه بیشتر وعزم ورزم ما نخواهد افزود وراه نجات وگریزی برای رژیم روبه زوالش نخواهد یافت .
ما دراین ماه محرم، هم زبان با زینب کبری علیها سلام به او میگوییم،
ای یزید دوران، ما در صحنه های شهادت فرزندانمان و به آتش کشیدن خیمه های آنان در سرزمین حسین جز افتخار وسرفرازی چیزی نمی بینیم .
ای یزید، گویا پیام مجاهدان لیبرتی در عاشورای حسینی که فریاد میزدند «بشنو ای یزید، مرگت در رسید» را شنیدی که این چنین هراسان به هر جنایتی متوسل می شوی .
به این خاطر بازهم همزبان با حضرت زینب بتو یزید دوران میگوئیم ...” زود باشد که آرزو کنی دستانت می شکست و زبانت لال میشد و به چنین جنایات ناشایسته ای دست نمیزدی.»
ما از طرف مادران شهیدان مجاهد خلق، جنایت زبونانه خامنه ای وعواملش در عراق را علیه مجاهدین محصور در زندان لیبرتی محکوم میکنیم .
ما همچنین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا را که با پشت پا زدن به همه تعهداتی که رسما داده اند تماشاگر استمرار این جنایات هستند و گامی جدی برای پایان دادن به آن بر نمیدارند را مسئول و پاسخگو میدانیم.
ما این شهادت های جانسوز را به خواهرمریم ومسعود عزیز که جگرگوشه هایشان اینچنین آماج تیر دشمنان خدا وخلق قرار میگیرند تبریک و تسلیت میگویم .
ما ضمن همدردی و همراهی با همه فرزندان مجاهدمان و بویژه برادر مجاهد مهدی ابریشمچی که برادرش فرمانده دلاور حسین ابریشمچی در زمره این شهداست بر ادامه راه این شهیدان تا به آخر سوگند یاد میکنیم.
از طرف مادران شهدای مجاهد خلق:
عزیز رضائی
8 آبان 94