تلاش بی وقفه ی طاقت فرسا و نبرد سیاسی غول آسای مجاهدان طی سالیان و البته با پرداخت بهای سنگین مال و جان، جز در راستای روشنگری و افشای جنایات ملایان در قبال مردم ایران و صدور بنیادگرایی، تروریسم، جنگ و توسعه طلبی آنان در منطقه یا هرجای دیگر جهان که دستشان برسد، نبود بخصوص با تأکید بر خطر دستیابی فاشیسم دینی به تسلیحات و بمب اتمی. سهم من و امثال من نیز در گستره ی این میدان گسترده ی رنج و فدا، بی فروتنی، لاک پشت وار اما جز در کنار و پا به پای مجاهدان و یارانشان نبود.

فاجعه مصیبت بار و دردناک زلزله درغرب کشور، ورای درد و رنج بی پایانی که برای مردم این منطقه ببارآورده، یک بار دیگر ماهیت ضد بشری و ضد ایرانی رژیم آخوندی را به بهترین شکل آن به نمایش گذاشت.

سرانجام پس از گذشت یک هفته از وقوع حادثه مصیبت بار زلزله در غرب میهنمان و بر اثر اعتراضهای فراوان مبنی بر عدم رسیدگی مسئولان به مردمی که هست و نیست خود را از دست داده اند، سید علی کفش و کلاه کرده، قدم رنجه نمود و در معیت پاسداران در تجمعی شرکت کرد که حرف اول را در بین حضار، عمامه های سفید و سیاه و بسیجی ها و نظامیان می زدند.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت از فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای کمک به هم میهنان زلزله‌زده، و پاسخ سیمای آزادی مبنی بر اختصاص یک میلیارد تومان کمک‌های ارزنده هم میهنانمان در داخل ایران به برنامه همیاری با سیمای آزادی برای کمک به زلزله‌زدگان، با وجود نیاز فراوان به این کمک‌ها، استقبال میکند.

صفحه1 از693