این ضرب المثل قدیمی ریشه در تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه در دوران قاجار دارد که متولیان وعساکرحکومتی با کپی برداری از کلاه پشمی و شمایل روسی، تلاش داشتند تا «قدر قدرتی» نظام را به رخ مردم محروم، گرسنه و ستمدیده ایران بکشند.

 

من اکبر پریزانی در تاریخ ۹ اسفند سال ۶۱ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در تهران دستگیر شده و یک سره به بند ۲۰۹ اوین منتقل وزیرشکنجه قرار گرقتم. من تا روز ۱۲ اردیبهشت ۶۲ در همان بند۲۰۹ بودم.


«دولت لیبی تمام امکانات هسته ای شو فرستاد برای آمریکا که آمریکا مطمئن بشه که دیگه هیچ یک از ابزار بمب اتم را نداره. آیا آمریکا واقعا قذافی را کمک کرد؟ یا اینکه اونو به حال خودش گذاشت تا مردم کشتندش».اوضاع کنونی جامعه ما و روند فروپاشی حاکمیت ولایت فقیه که نطفه اولیه آن با نقض آشکار حق حاکمیت ملیت های مختلف در جغرافیای سیاسی ایران بسته شد، گواهی است دیگر بر خدشه ناپذیری این قانون اجتماعی که دیکتاتورها هرگز قادر نخواهند بود روندی را که جامعه در نتیجه فقدان مشروعیت سیاسی حاکمیت طی می کند، با توسل به خشونت و سرکوب مهار کنند.

صفحه1 از756