مبتنی بر رخدادها و تجربه های طولانی، احزاب، سازمان ها و جنبش های مترقی تا از آزادی لااقل نسبی برخوردارند، مورد عنایت و اقبال روشنفکران قرار می گیرند. و با سرکوب بی رحمانه استبداد بخش درخور ملاحظه یی از آنان جدا و پراکنده می شوند همچون قطعات یک سفینه متلاشی شده در فضا معلق می مانند. این جدایی در بعضی از آنان تا بدانجا می رود که با قلم و بیان به تخطئه و تخریب اعتباری سازمانی قیام می کنند که تا دیروز با تمام قوا از سیاست های آن دفاع می کردند.

در رنسانس فرهنگی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه، که تفکر دینی دگرگون شد دقیقا یک رفرم در اندیشه دینی صورت گرفت. در این رفرم کلیسا ازحکومت فاصله گرفت و به واتیکان رفت. باین ترتیب در جوامع اروپایی دین و دولت هرکدام جایگاه جداگانه خود را یافتند. گرچه تفکر ارتجاعی، در کنار نوآوری دینی به حیات خود ادامه داد.

ابعاد روبه رشد خیزش و تداوم قیام از سوی اقشار بجان آمده علیه سبعیت، سرکوب، غارت و فساد در دیکتاتوری ولی‌فقیه که اکنون سراسر میهن را در نوردیده است را مردم شجاع کازرون طی روزهای گذشته با شعارهای کوبنده‌ای مانند «دشمن ما همین جاست» بخوبی به نمایش گذاشته‌اند.

فساد، غارت، جنایت، وطن فروشی وصدور ارتجاع از اجزای جدایی ناپذیر رژیم فاشیستی- مذهبی آخوندهای حاکم بر ایران است. نگاهی گذرا به چند خبر رسانه های رژیم که اخیرا منتشرشده است، بسیار گویاست.

بزرگ لشگری از چهره های نامدار و از آخرین قافله سالاران و پیشتازان موسیقی ایرانی که بسیاری از ترانه های خاطره انگیز خوانندگان پرآوازه ایران مرهون تجربیات گرانقدر، توانمندیها و استعداد و ذوق سلیم این هنرمند خوشنام و متواضع میباشد، در روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ جان به جانان داد و دو روز بعد بخاک سپرده شد.

صفحه1 از727