زنده یاد دهخدا در لغتنامه غنی خود «هچل» را به معنای «دردسر، گرفتاری، مخمصه، بورشدن، خجل، دماغ سوخته و شرمسار» ترجمه کرده است.

رژیم ولایت‌فقیه در مواجهه با بحران‌های گسترده‌ی اقتصادى و سیاسى حاکم بر کشورمان فاقد یک راه حل جامع و بن‌بست گشاست.

در حالی سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق را جشن می گیریم که ۵۲ سال پیش در دورانی که سرکوب و دیکتاتوری ستمشاهی هر صدای آزادی خواهی را در گلو خفه می کرد، سه تن از فرزندان و فرزانگان ایران زمین "محمد حنیف نژاد"، "علی اصغربدیع زادگان" و "سعید محسن" همچون رعد در آسمان مبارزاتی و سیاسی میهن درخشیدند و با برانداختن طرحی نو بن بست مبارزات سیاسی و پارلمانی را گشودند و با برافراشتن پرچم مبارزهِ مسلحانه راه حلهای عافیت طلبانِ سازشکار را پشت سر گذاشتند.

روزهای غرورآفرینی را می گذرانیم. شاید که باید که این روزها با هم تلاقی کنند که عظمت آنها را بیشتر درک کنیم. سالروز قتل عام های سال ۶۷، سالروز حماسه جاودانگی اشرف، پنجاهمین و دومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین و شاید مهمتر از همه بقای سازمان مجاهدین به عنوان مهمترین پایه مقاومت ایران. حتما که تاریخ در این مورد به قضاوت خواهد نشست و روزهائی خواهد آمد که داستان پایداری مجاهدین همچون قهرمانان افسانه ای فردوسی نقل خواهد شد.

صفحه1 از682