به دنبال انفجار در یک ایستگاه متروی لندن، مقامهای امنیتی انگلستان اعلام کردند که این انفجار، تروریستی بوده است.

ایرانیان آزاده و شریف روز پنج شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۳شهریور ماه در مقابل وزارت خارجه ی نروژ در اسلو در همبستگی‌ با جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۶۷ آکسیونی برگزار کردند و خواهان به دادگاه کشاندن آمران و عاملان این جنایت ضدّ بشری شدند.

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از روزنامه اسپانیایی کاتالان گزارش داد: هسته تروریستی که در ماه گذشته اقدام به حمله مرگبار در اسپانیا کرد، برای کشتار بیشتر در حال طراحی با استفاده از ۱۰۰ کیلو مواد منفجره بوده است.

صفحه10 از5284