آخوند جلاد ابراهیم رئیسی
بیانیه هشت ماده‌ای خامنه‌ای را منشور قوه قضاییه
اعلام و تاکید کرد که امنیت اولویت کار اوست
وعدالت فرع بر امنیت است
ما حزب الله را در صحنه می‌خواهیم
برای این‌که در این میدان مساعدت کنند

 

نمایش مبتذل هماهنگی در خلافت پوسیده و بحرانزده آخوندی درحالیست، که سرکردگان هر دو باند حاکمیت نسبت به شدت جنگ و جدال درونی و پیامدهای برملاشدن فساد حکومتی و بحران اقتصادی هشدار می دهند.

 

به دنبال موج انزجار داخلی و بین المللی ازگماشتن ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام ۶۷به ریاست قضائیه خامنه ای، سپاه پاسداران و منابع سرسپرده ولی فقیه ارتجاع، تبلیغاتی مبنی برحمایت باندهای حکومتی از رئیسی به راه انداخته اند.

صفحه10 از5768