جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در پاریس روز سه شنبه ۱۹ تیر،‌ با برگزاری تظاهرات در مقابل وزارت خارجه فرانسه توطئه جنایتکارانه تروریستی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

با آغاز اجرای چند نرخی شدن ارز تحت عنوان بازار ثانویه، قیمت دلار ۸ هزار تومان تعیین شد.

در پی انزجار اجتماعی از اقدام شهرداری رژیم در تهران در تخریب یک آلونک در یک زمین کشاورزی در منطقه ۲۰ تهران، کارگزاران رژیم در واکنش وقیحانه و ننگ آلودی اعلام کردند: کسی که توان مالی ندارد نباید کار خلاف انجام دهد.

جهانگیری، معاون اول  آخوند روحانی گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه نظام تبدیل شده است. اگر تصور شود با جنگ اقتصادی آمریکا هیچ اتفاقی نمی‌افتد اشتباه است. آمریکا می‌خواهد صادرات نفت ما را به صفر برساند.

صفحه10 از5609