قضائیه‌ی خون‌آشام ِخامنه ای به ریاست آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، صبح ِچهارشنبه، حمیدرضا درخشنده، که امام جمعه خامنه‌ای در کازرون را به هلاکت رسانده بود، در ملآعام اعدام کرد.

پس از حرفهای آخوند روحانی که قبل از کنفرانس مشترک ترامپ و ماکرون، خودش را تلویحا به مذاکره با ترامپ دعوت کرد، بیش از ۸۰ تن از اعضای مجلس رژیم در متن مکتوبی به وی تذکر دادند.

صفحه10 از5861