روزنامه فرانسوی لوموند در مطلبی با عنوان «حکومت ایران در برابر فشار آمریکا شکننده شده است»، به اوضاع ایران پرداخته و ضمن اشاره به تظاهرات مردم تهران در تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، می نویسد: جمعیت در این مراسم شعارهای اعتراضی دادند و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی که این بازیگر محبوب را از صحنه حذف کرده بود، به باد حمله گرفتند. حتی شعارهایی در محکوم کردن «نظام» در کلیت آن شنیده شد.

به دنبال سخنان کواکبیان، که درجلسه متشنج مجلس ارتجاع، پیوستن به کنفوانسیونهای ضدپولشویی و ضدتروریستی را الزام امنیت رژیم و مقابله با مجاهدین دانسته بود، باند خامنه‌ای وی را مورد حمله قرار داده و در رسانه های خود نوشتند: «سازمان مجاهدین خلق» که تکیه کلام جنابعالی شده است، بیش از همه از بیانات غرای شما سود می برد. جیغ و داد امثال کواکبیان در مجلس که از صدا و سیما پخش علنی می شود، جز ضعف و نابسامانی و تزلزل، چه چیزی را در انظار داخلی و بین المللی به نمایش میگذارد؟.

به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که اظهارات یک مقام رژیم ایران را در مورد سفر مهاجمان حمله یازده سپتامبر را بعنوان اذعان به ارتکاب جرم در زمینه تسهیل این حمله تروریستی تلقی می‌کند.

پارلمان کانادا با اکثریت قاطع ۲۴۸ قطعنامه‌یی را در محکومیت دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر حمایت از تروریسم و فراخوان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند.

صفحه9 از5588