در جلسه روز دوشنبه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، طی سخنانی نسبت به اعدامها فزاینده بویژه نوجوانان و نقض حقوق بشر توسط حکومت آخوندی ابراز نگرانی کرد.

 

روز شنبه ۹ مارس برابر با ۱۸ اسفند، جوامع ایرانی در انگلستان و هواداران سازمان مجاهدین خلق، تظاهراتی در مقابل دفتر نخست وزیری در لندن در حمایت از قیام مردم ایران و نقش پیشتاز زنان در مبارزه علیه رژیم زن ستیز آخوندی. برگزار کردند.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی
بیانیه هشت ماده‌ای خامنه‌ای را منشور قوه قضاییه
اعلام و تاکید کرد که امنیت اولویت کار اوست
وعدالت فرع بر امنیت است
ما حزب الله را در صحنه می‌خواهیم
برای این‌که در این میدان مساعدت کنند

 

نمایش مبتذل هماهنگی در خلافت پوسیده و بحرانزده آخوندی درحالیست، که سرکردگان هر دو باند حاکمیت نسبت به شدت جنگ و جدال درونی و پیامدهای برملاشدن فساد حکومتی و بحران اقتصادی هشدار می دهند.

صفحه9 از5767