رژیم آخوندی و سردمداران جنایتکارش بی اعتنا به درد جانکاه مردم داغدیده و بی خانمان، در صددند از یک سو ابعاد فاجعه را لاپوشانی کنند و از سوی دیگر با تدابیر سرکوبگرانه از شکل گیری اعتراضات اجتماعی و بروز خشم و انزجار مردم جلوگیری کنند.

در حالیکه مردم مصیبت دیده در مناطق زلزله‌زده، در سوز سرما و بی سرپناه و بدون آب و غذا، توسط رژیم آخوندی به حال خود رها شده اند، مخاصمات در رأس رژیم بر سر افتضاح ساختمانهای مسکن مهر که زمینه را برای تلفات بیشتر مردم فراهم کرده، ادامه دارد.

همزمان با تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آخوند لاریجانی بدون اشاره به محکومیت قاطع رژیم در کمیته سوم باردیگر به فعالیت های گسترده مجاهدین و محکومیت های شدید رژیم در جامعه بین المللی اشاره کرد.

به اعتراف کارگزاران رژیم، در ۵ دهه گذشته وسعت جنگل‌های ایران تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده و از ۳۰ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است.

ساعتی پیش، اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند.

صفحه9 از5368