تظاهرات ایرانیان در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت چهلم شهیدان قیام


ایرانیان آزاده و پشتیبانان مقاومت ایران و مجاهدین خلق، روز پنجشنبه در چهلمین روز شهادت بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام مردم ایران یاد آنها را در تظاهرات خود در میدان تروکادرو پاریس گرامی داشتند.

 قیام ایران – شماره ۶۵-برگزاری مراسم چهلم شهیدان قیام سراسری مردم ایران برغم تدابیر امنیتی بیسابقه


در وحشت از خیزش سراسری مردم خشمگین در چهلمین روز شهیدان قیام آبان، رژیم آخوندی علاوه بر قطع اینترنت، با بسیج کلیه نیروهای سرکوبگر اعم از پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج، لباس شخصی ها، اطلاعات آخوندی و یگانهای ضد شورش پیاده و موتورسوار در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها تلاش کرد از برگزاری یادبود شهیدان ممانعت کند.

صفحه9 از5917