به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که اظهارات یک مقام رژیم ایران را در مورد سفر مهاجمان حمله یازده سپتامبر را بعنوان اذعان به ارتکاب جرم در زمینه تسهیل این حمله تروریستی تلقی می‌کند.

پارلمان کانادا با اکثریت قاطع ۲۴۸ قطعنامه‌یی را در محکومیت دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر حمایت از تروریسم و فراخوان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند.

صفحه8 از5587