زندانی سیاسی علی معزی طی پیامی از زندان فشاویه، ضمن اعلام همدردی عمیق با هموطنان زلزله زده و خانواده‌های داغدار از بستگان و آشنایان و دوستان خود خواست کمکهای نقدی و کالایی خود را مستقیماً به‌دست هموطنان زلزله‌زده برسانند.

رژیم آخوندی و سردمداران جنایتکارش بی اعتنا به درد جانکاه مردم داغدیده و بی خانمان، در صددند از یک سو ابعاد فاجعه را لاپوشانی کنند و از سوی دیگر با تدابیر سرکوبگرانه از شکل گیری اعتراضات اجتماعی و بروز خشم و انزجار مردم جلوگیری کنند.

در حالیکه مردم مصیبت دیده در مناطق زلزله‌زده، در سوز سرما و بی سرپناه و بدون آب و غذا، توسط رژیم آخوندی به حال خود رها شده اند، مخاصمات در رأس رژیم بر سر افتضاح ساختمانهای مسکن مهر که زمینه را برای تلفات بیشتر مردم فراهم کرده، ادامه دارد.

صفحه8 از5368