صبح روز جمعه جمعی از مردم تهران در همبستگی با هموطنان کرد و کولبران زحمتکش، و در اعتراض به کشتار آنها در میدان آزادی تهران تجمع کردند.

خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه با عنوان “دستور کار دونالد ترامپ در سازمان ملل متحد: کرة شمالی، رژیم ایران و ”خطرات بزرگ“ نوشت:‌ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفتة آینده در مقابل رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

یک روز پس از انفجار در یک ایستگاه مترو در لندن، مقامهای امنیتی انگلستان اعلام کردند، یک تن را به اتهام ارتباط با این انفجار بازداشت کرده‌اند. فرد مظنون در یکی از بندرهای اصلی ارتباطی بین انگلستان و فرانسه دستگیر شده است.

صفحه7 از5284