به مناسبت سی و یکمین سالگرد قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی، روز جمعه یک کنفرانس و نمایشگاه با حضور منتخبان فرانسوی و مدافعان حقوق بشر در شهرداری منطقه یک پاریس برگزار شد.


جواد ظریف، وزیرخارجه حکومت آخوندی، ضمن کرنش در مقابل قاسم سلیمانی، فرمانده جنایتکار نیروی تروریستی قدس، بار دیگر بر این حقیقت اذعان کرد که وزیر خارجه و وزارت خارجه رژیم هیچ چیز جز سیاستهای تروریستی و جنگ افروزانه رژیم را نمایندگی نمیکنند.

صفحه7 از5860