قیام مردمی در عراق علیه دست نشاندگان ولایت فقیه به رغم طرحها و تمهیدات سرکوبگرانه رژیم و گماشتگانش، باشرکت اقشار مختلف مردم و با پایداری جوانان شورشگر، در مهمترین شهرهای عراق ادامه دارد.

 

آخوند روحانی در یزد ضمن اعتراف به بحران بی‌سابقه‌ی بحرانی اقتصادی، بحران درونی رژیم برسر شکست برجام و تحریمهاو خرابی اوضاع نظام را بدتر از دوران جنگ ضد میهنی باعراق توصیف کرد.

صفحه7 از5895