به دنبال حملات باند غالب رژیم به آخوند روحانی به خاطر حرفهایش در نمایش حکومتی ۲۲ بهمن و اشاره او به اصل ۵۹ قانون اساسی رژیم و راه حل همه پرسی برای بحران درونی رژیم، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در سخنانی در جمع استانداران و وزیران کابینه اش در روز ۲۴ بهمن، اظهاراتش را تعدیل کرد.

بیانیه گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا
در سی و نهمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷)، جلسه ویژه‌یی در حمایت از قیام ایران در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. چندین تن از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی در این جلسه شرکت و درباره تظاهرات سراسری که ایران را تکان داد و به ۱۴۲ شهر و تمامی ۳۱ استان کشور گسترش پیدا کرد، صحبت کردند.

خامنه‌ای در پیامی که بعد از نمایشهای حکومتی ۲۲بهمن فرستاد، تلویحا اذعان کرد که بسیج حکومتی و مهندسی وی برای ترتیب دادن این نمایشها برای پاسخگویی به قیام سراسری مردم ایران علیه نظام ولایت فقیه بوده است.

جمعی از ایرانیان آزاده در هوستون با برگزای یک تجمع در مرکز شهر حمایت و همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

صفحه7 از5472