گزارش آمریکا به شورای امنیت ملل متحد: توقیف قاچاق سلاح رژیم آخوندی به یمن


گزارش آمریکا به شورای امنیت ملل متحد:‌ محموله غیرقانونی رژیم ایران شامل موشکهای زمین به هوا، موشک های تهاجمی، موشک های ضد تانک و سایر سلاح های پیشرفته در سواحل یمن توقیف شد.

حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی و ۴۰ قهرمان دیگر مجاهد خلق در تهران


صبح دهم مرداد سال ۶۱ ، به هنگامی که حلقات محاصره گرداگرد چندین پایگاه تکمیل شد و تعداد کثیری مزدوران تا دندان مسلح خمینی آخرین دستورات را دریافت کردند، صدای شلیک و انفجار سکوت صبحگاهی تهران را فرو ریخت و تهاجم وحشیانه مزدوران خمینی به پایگاههای مجاهدین در چندین نقطه شهر آغاز شد.

تأکید وزیر خارجه آمریکا بر تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی


مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز ۹مرداد در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت شورای امنیت ملل متحد باید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه رژیم ایران را قبل از اینکه در ۱۸ اکتبر – ۲۷مهر۹۹منقضی شود، تمدید کند.

آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۳۴۷ شهر کشور بیش از ۸۰ هزار و ۱۰۰ نفر است


خامنه ای با وقاحت و بیرحمی از رژیم سلب مسئولیت کرد و گفت عده ای از مردم در کرونا به شدت آسیب دیدند. این را باید مردم جبران کنند، نمی‌توان همه بار را بر دوش دولت و نهادهای شبه‌دولتی گذاشت

صفحه6 از6010