وال ستریت ژورنال نوشت: اگر کشورهای اروپایی نتوانند منافع اقتصادی کافی برای متقاعد ساختن رژیم ایران جهت التزام به توافق اتمی را ارائه بدهند آنها باید با اعمال مجدد تحریم‌های اروپا، توافق اتمی را منتفی سازند.

 

به دنبال خودزنی رژیم خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت فروش اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین، که با نقل و انتقالات نظامی آمریکا به منطقه در واکنش به توطئه های ترویستی رژیم همزمان شده است، جمعه بازارهای ولایت فقیه، صحنه ترس و وحشت نظام از تحولات کنونی بود.

صفحه6 از5808