موشک‌پرانی و بلوف و دود و دم رژیم آخوندی در پی هلاکت قاسم سلیمانی

 

رژیم آخوندی علیرغم باد و بلوف و دود و دم بسیار، در یک واکنش بسیار ضعیف و ترسان با شلیک ۵ موشک به پایگاه آمریکاییها در اربیل و ۱۰موشک به عین الاسد در انبار که هیچ تلفاتی نداشت اعلام کرد انتقام قاسم سلیمانی را گرفته است!.

۲۰۰ میلیون یورو بودجه اضافی به نیروی قدس برای گسترش اقدامات تروریستی و جنگ افروزانه


 پاسدار علی لاریجانی رییس مجلس آخوندی اعلام کرد که با اجازه شخص خامنه ای مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو اضافه بودجه برای دو ماه آخر سال ۱۳۹۸ از ”صندوق توسعه ملی” به نیروی تروریستی قدس پرداخت خواهد شد.

صحنه‌سازیها و معرکه چرخاندن جسد سردژخیم قاسم سلیمانی

 

صحنه‌سازیها و معرکه چرخاندن جسد سردژخیم قاسم سلیمانی در کرمان و تلاشهای بی‌دنده و ترمز آخوندی برای ازدحام سازی مصنوعی با وارد کردن گله‌های پاسدار و بسیجی و لباس شخصی از استانهای مجاور، به فضیحت بزرگی منجر شد.

صفحه6 از5917