نمایش مبتذل هماهنگی در خلافت پوسیده و بحرانزده آخوندی درحالیست، که سرکردگان هر دو باند حاکمیت نسبت به شدت جنگ و جدال درونی و پیامدهای برملاشدن فساد حکومتی و بحران اقتصادی هشدار می دهند.

 

به دنبال موج انزجار داخلی و بین المللی ازگماشتن ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام ۶۷به ریاست قضائیه خامنه ای، سپاه پاسداران و منابع سرسپرده ولی فقیه ارتجاع، تبلیغاتی مبنی برحمایت باندهای حکومتی از رئیسی به راه انداخته اند.

 

درحالیکه تجمعات بسیجیان خامنه ای در حوزه قم وحملات آنها به باند رقیب، هفته گذشته هشدار برخی از آخوندهای حکومتی از جمله ناصرمکارم را به دنبال داشته است، آخوند جوادی آملی نیز با اشاره تلویحی به تشنجات در حوزه و رویگردانی عمومی از نظام، هشدار داد: مادامی که مردم در صحنه نباشند شکست قطعی است.

 

در جریان یک دادگاه نمایشی برای بررسی پرونده فساد پتروشیمی، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان متهم ردیف اول اعلام کرد که تشکیل این پرونده فساد باعث سوخته شدن یک سری از مهره‌های رژیم که تحریمها را دور می‌زنند شده است.

صفحه6 از5764