عفو بین الملل اعلام کرد زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان، که توسط رژیم ایران مورد شکنجه قرار گرفته‌است، باوجود وضعیت وخیم در زندان خوی، بطور عمدی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تخصصی محروم شده است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رژیم، ایران تحت حاکمیت آخوندها را سرافکنده ترین کشور جهان در زمینه محیط زیست معرفی کرد و گفت:‌ رتبۀ محیط ‌زیستی ایران در میان ١٨٠ کشور جهان بالاتر از ١٠٠ است.

مقاومت ایران ضمن ابراز تاسف شدید از خودکشی فریبرز کرمی، پناهجوی ۲۶ساله ایرانی در استرالیا، رفتار با پناهجویان ایرانی در این کشور و انتقال آنها به جزیره نائور در پاپوآ گینه نو را قویاً محکوم می کند و خاطرنشان می سازد که مسئولیت کرامت و جان این پناهندگان بر عهده دولت استرالیا است.

صفحه6 از5587