اتحادیه اروپا در هشداری مجدد به رژیم آخوندی به خاطر نقض محدودیت انباشت اورانیوم غنی‌شده اعلام کرد: ما از رژیم ایران، مصرانه میخواهیم که از این گام عقب‌نشینی کند.

صفحه5 از5831