در تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین، شخصیتهای برجسته سیاسی آلمانی و بین المللی، بنیانگذاران و اعضای کمیته آلمانی همبستگی با ایران آزاد، پارلمانترها و منتخبان مردم و مدافعان حقوق بشر و همچنین نمایندگان جوامع و تشکلهای ایرانیان در آلمان شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.

 

روز شنبه ۱۵ تیر جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا و تورنتو با برگزاری دو تجمع، همبستگی و حمایت خود از مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن علیه رژیم ضدبشری ولایت فقیه را اعلام کردند.

صفحه4 از5831