جواد ظریف وزیر خارجه رژیم د یک مقاله مشروح به شروط دوازده گانه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که در آنها خواهان تغییر رفتار حکومت آخوندی شده بود، پاسخ داد و از جمله نوشت: اظهارات پمپئو اوج توهم مقامات کنونی آمریکا در مورد منطقه است و آمریکا باید عواقب عملیات نظامی در عراق و افغانستان و خروج نظامی از خلیج‌فارس را بپذیرد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پادشاه اردن در امان، بر اتفاق نظر کشورهای اروپایی برای مقابله با مداخلات تجاوزکارانه و برنامه موشکی رژیم آخوندی تأکید کرد.

در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، ۱۴۰ تن از پارلمانترهای بلژیک، منتخبان مردم این کشور در پارلمان فدرال و سنا و پارلمانهای ایالتی این کشور و هم چنین در پارلمان اروپا بیانیه مشترکی را در حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران تحت عنوان «از خواسته‌های مردم ایران برای تغییر دموکراتیک حمایت کنید» امضا کردند. و خواهان آن شدند روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم آخوندی، «به توقف اعدامها و بهبود واضح در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان مشروط شود».

در بحبوحه مخاصمات باندهای رژیم برسر پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی ضدپولشویی و ضدتروریسم، خامنه ای درماندگی نظام بحران زده ولایت فقیه را آشکار کرد و ضمن رد این لایحه، بازهم توپ را به زمین مجلس آشفته ارتجاع انداخت.

سخنان مسعود رجوی ۲۹خرداد۹۱
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سالگرد ۳۰خرداد رو گرامی میداریم.
روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالگرد تأسیس ارتش آزادیبخش ملی و روز روزهای مجاهدین، روز مریم رهایی در انقلاب ایدئولوژیک در سال ۱۳۶۴، همزمان با عملیات پیروزمند چلچراغ و فتح شهر مهران و ریختن جام زهر به حلقوم خمینی ضدبشر و گل گرفتن درِ تنور جنگی، جنگ ضدمیهنی. پس امروز روز روزهای مجاهدین و به موازات رود خروشان شهیدان، با جویباری از تبریکات است. بر همگی، بر مجاهدین و مقاومت ایران و بر خلق قهرمان در میهن اسیر، گرامی و مبارک باد!

جدال بر سر پیوستن به اف.ای.تی.اف که به گفته باند خامنه‌ای از جمله پیامدهای آن قطع کمکهای دولتی به سپاه پاسداران است، هم چنان موضوع کشاکش باندهای حکومتی در گرداب بحرانهای مرگبار ناشی از زهر اتمی و شکست برجام است.

صفحه4 از5588