قیام تهران – شماره ۲


 دانشجویان و مردم تهران با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای دست به تظاهرات زده و خواستار سرنگونی فاشیسم دینی شدند.

اعتراف ناگزیر رژیم آخوندی  به هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی

 

صبح روز شنبه، آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور ارتجاع، و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح این رژیم پس از ۷۲ ساعت تاخیر و تعلل و صحنه سازی و دروغپردازی بناچار اعتراف کردند هواپیمای مسافری اوکراینی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شده است.

تظاهرات ایرانیان در بروکسل همزمان با اجلاس شورای وزیران اروپا


روز جمعه بیستم دیماه ۹۸ ایرانیان آزاده با برپایی تظاهراتی در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل همزمان با اجلاس شورای وزیران این اتحادیه، خواستار برخورد قاطع اتحادیه اروپا با رژیم آخوندی و بازگرداندن تحریمهای بین المللی علیه این رژیم شدند.

صفحه4 از5917