در آغاز گردهمایی‌های سالانه مقاومت ایران، روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه یک کنفرانس بین‌المللی با شرکت شهردار رودی جولیانی و شماری از شخصیت‌های برجستة سیاسی و بین‌المللی و پارلمانترها و کارشناسان از کشورهای مختلف در اشرف۳ آغاز به کار کرد.

 

وزارت اطلاعات آخوندی، مافیای آدمکشی و ترور و جاسوسی، طی روزهای گذشته و در آستانه گردهمایی های ۵ روزه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شمار زیادی از خانواده ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر و یا احضار کرده است.

صفحه3 از5831