تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت مقابل پارلمان سوئد در استکهلم - شنبه ۲۷ آبان - محکومیت موج فزاینده اعدامها توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه حاکم بر ایران - فراخوان برای محاکمه سران رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت

صفحه3 از5366