شخصیت‌های برجسته و نمایندگان مجلس فدرال آلمان، طی نامه‌یی خطاب به آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور درباره توطئه تروریستی حکومت آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت، ضمن استقبال از صدور حکم جلب اسدالله اسدی دیپلمات‌تروریست رژیم توسط دادستانی فدرال آلمان به‌خاطر فعالیت به‌عنوان مأمور سرویس مخفی و تبانی برای قتل، فشارهای رژیم را برای در بردن وی و میسر کردن بازگشت او به ایران قویاً محکوم کردند.

 

به‌دنبال گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس و در‌هم شکستن توطئه تروریستی آخوندها و دستگیری مأموران رژیم از جمله یک دیپلومات تروریست، شورای عالی امنیت آخوندها به دستور خامنه‌ای تشکیل جلسه داد و دستگاه‌های ذیربط مانند وزارتخارجه، وزارت اطلاعات، نیروی قدس، دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران و رسانه‌های رژیم را موظف کرد برای مهار کردن عواقب این فضاحت بزرگ دست به کار شوند.

صفحه3 از5609