عفو بین الملل: اقدام فوری برای نجات فوری جان زندانیان زندان شیبان اهواز

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان مجروح و شکنجه شده در زندان شیبان اهواز شد که در جریان شورش ۱۲فروردین امسالِ این زندان، مورد حمله وحشیانه پاسداران قرار گرفتند.

آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۳۰۹ شهر از ۳۸۰۰۰ نفر گذشت

 

خانم رجوی: رژیم آخوندی در شبیه‌سازی شیادانه با کشورهای اروپایی تلاش می‌کند وضعیت را عادی نشان بدهد. خامنه ای و روحانی مردم را به قربانگاه کرونا می‌فرستند. جان مردم برای آنها ارزشی ندارد و از صدها میلیارد دلار اموال عمومی که در چنگ خامنه ای است کمترین کمکی به مردم نمی‌کنند. شورای امنیت باید برای نجات جان وآزادی زندانیان بویژه زندانیان سیاسی وارد شود. زندگی زندانیان هم‌زمان از سوی ویروس کرونا و ویروس ولایت تهدید می‌شود