آمار قربانیان کرونا در ۳۳۴ شهر از ۵۳ هزار و ۹۰۰ نفر بیشتر است


•    پزشکان دزفول می‌گویند تعداد بیماران هر روز بیشتر می‌شود، کادر درمانی خسته شده‌اند. ما نیاز به پزشک و پرستار داریم. از ارتش و سپاه و نیروی دریایی سپاه آمدند و نیازهای ما را دیدند، اما هیچ کمکی نکردند

  خانم مریم رجوی: رژیم آخوندها هیچگاه دست از پروژه دست یابی به بمب اتمی برنداشته و به فریبکاری ادامه میدهد

  خانم مریم رجوی: رژیم آخوندها هیچگاه دست از پروژه دست یابی به بمب اتمی برنداشته و به فریبکاری ادامه میدهد
خانم مریم رجوی:
رژیم آخوندها هیچگاه دست از پروژه دست یابی به بمب اتمی برنداشته و به فریبکاری ادامه میدهد
به کار انداختن مکانیزم ماشه، اعمال مجدد ۶ قطعنامه شورای امنیت، توقف کامل غنی سازی، تعطیل سایتهای اتمی
 و بازرسی‌های هر زمان هر مکان لازمه جلوگیری از دست یابی فاشیسم دینی به بمب اتمی است

  • فوری: مطبوعات رومانی گزارش کردند غلامرضا منصوری در ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر خود را از طبقه پنجم ساختمان هتل به پایین پرتاب کرد و مرد. خبر و چگونگی آن در دست تحقیق است.

صفحه11 از5993