جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی روز شنبه ۱۱ آبان با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، موج فزاینده اعدام‌ها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری و مالمو در سوئد، روز شنبه ۱۱ آبان، با برگزاری دو تظاهرات، موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.

صفحه11 از5895