رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا قصد دارد برای مقابله با حکومت ایران نیرو به خاورمیانه اعزام کند، گفت فکر نمی کنم نیاز داشته باشیم، اما گر نیاز باشد قطعاً نیرو به منطقه اعزام می‌کنیم.

 

رودی جولیانی در مصاحبه با یورو نیوز گفت: هرچه فشار بر رژیم ایران بیشتر باشد، سریعتر به سوی یک رژیم جدید پیش می رویم؛ رژیمی که به فکر مردم ایران خواهد بود و قطعا آزار زنان را متوقف می کند.

 

مایک پمپئو وزیر خارجه و پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت امریکا بعد از جلسات توجیه نمایندگان کنگره و سنای آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفتند در این جلسات، کارزار استراتژیک خود برای عقب راندن فعالیت شرورانه و تروریستی رژیم آخوندی را برای کنگره توضیح داده اند

صفحه2 از5809