اعتصاب کسبه بازار اطلس در مشهد
کسبه بازار اطلس در مشهد در اعتراض به خرابی وضعیت بازار و هزینه هایی که ارگانهای رژیم برای غارت و چپاول به مغازه داران تحمیل می کنند دست به اعتصاب زدند و مغازه های خود را بستند.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارتجاع در هراس از فوران خشم مردم معترض و به ستوه آمده گفت: مردمی که نسبت به آینده مایوس باشند، به هیچ کاری دست نمی زنند و ممکن است به اقدامات پرخاشگرانه روی آورند.

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، در دیدار با دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا مخاصمات درونی رژیم را بر سر برجام را موضوعی جدی دانست و کشورهای اروپایی خواست تا برای تقویت موافقان برجام، انتظارات آنان را برآورده کنند.

به دنبال سخنرانی خامنه‌ای در مورد کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تروریسم، پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع گفت: حتماٌ ما این را با خامنه‌ای در میان میگذاریم و نظر کامل او را می‌گیریم و بر اساس تدابیر که او داشته باشد در مجلس پیگیری می‌کنیم.

جواد ظریف وزیر خارجه رژیم د یک مقاله مشروح به شروط دوازده گانه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که در آنها خواهان تغییر رفتار حکومت آخوندی شده بود، پاسخ داد و از جمله نوشت: اظهارات پمپئو اوج توهم مقامات کنونی آمریکا در مورد منطقه است و آمریکا باید عواقب عملیات نظامی در عراق و افغانستان و خروج نظامی از خلیج‌فارس را بپذیرد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پادشاه اردن در امان، بر اتفاق نظر کشورهای اروپایی برای مقابله با مداخلات تجاوزکارانه و برنامه موشکی رژیم آخوندی تأکید کرد.

صفحه2 از5587