مریم رجوی: در آستانه سی و یکمین سالگرد شهادت سی هزار زندانی سیاسی که بر اساس حکم خمینی  به‌جرم «سر موضع» بودن و وفای به‌عهد بر سر نام مجاهدین و آرمان آزادی مردم ایران قتل‌عام شدند، به‌ آن عاشقان آزادی و زیبایی هزاران درود می‌فرستیم.

صفحه2 از5831