فعالیت‌های کانون‌های شورشی، به آتش کشیدن عکس‌ها ونمادهای ولی فقیه ارتجاع در شهرهای میهن