تحت حاکمیت رژیم جنایتکار آخوندی هر روز و شب فاجعه و جنایتی غیر قابل تحمل برای مردم ایران به وجود می آید.

آخوندهای جنایتکار، ضد فرهنگ و تمدن و زن ستیز چهل سال است که در همه زمینه ها بخصوص در ورزش ایران فجایع بیشماری به وجود آورده اند.
سحر خدا یاری دختر ورزشدوست علاقمند به تماشای مسابقات فوتبال که برای تماشای بازی تیم مورد علاقه اش به استادیوم ورزشی رفته بود را پاسداران جهل و جنایت خامنه ای بازداشت کرده بودند و آنگاه وقتی بعد از یک محاکمه فرمایشی سحر مطلع شد که به شش ماه حبس محکوم شده است در اعتراض به این بیعدالتی و بی حرمتی دست به خودسوزی زد. اما علیرغم تلاشهای ر‌ژیم برای سرپوش گذاشتن براین فاجعه، جان باختن سحر به انزجار مضاعف اجتماعی از این رژیم و یک بی آبرویی بین المللی برای آن تبدیل شد. بدون شک نام سحر خدایاری برای همیشه در تاریخ ورزش ایران و در خاطره مردم جاودانه خواهد ماند.
کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ضمن تسلیت به خانواده سحر خدایاری از عموم هموطنان بویژه ورزشکاران و ورزشدوستان میخواهد نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه، ضد مردمی و زن ستیزانه رژیم آخوندی بویژه درعرصه ورزش دست به اعتراض بزنند.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) که سالها شاهد این اعمال ضد انسانی و ضد ورزشی رژیم آخوندها بوده است متاسفانه تا بحال عکس العملی نشان نداده است. اکنون به پاس جان باختن سحر باید با تحریم این حکومت زن ستیز از شرکت در مسابقات فوتبال، اجازه ندهد این رژیم فارغ از هرگونه مجازات بین المللی به اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز خود در عرصه ورزش ادامه دهد.

مسلم اسکندر فیلابی
کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ شهریور۱۳۹۸ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹)