همبستگی عربی-اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک-سرنگونی رژیم آخوندها لازمه پایان جنگ و تروریسم در منطقه اشرف۳ – یکشنبه ۲۳تیر۹۸ (۱۴ژوئیه۲۰۱۹)

روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۹۸، کنفرانسی در اشرف ۳ با شرکت شخصیتها و هیأتهایی که از کشورهای عربی و اسلامی در گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳ شرکت داشتند برگزار شد.
دراین کنفرانس شخصیتهایی از کشورهای الجزایر، تونس، بحرین، اردن، یمن، لبنان، مراکش، مصر و هیأت نمایندگی اپوزیسیون سوریه سخنرانی کردند.
سخنرانان با اشاره به جنگ‌افروزی و صدور تروریسم رژیم آخوندی در کشورهایشان، بر لزوم مقابله قاطعانه با این رژیم و بر همبستگی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک (شورای ملی مقاومت ) تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند که این مقاومت را به‌عنوان آلترناتیو دیکتاتوری آخوندی به رسمیت بشناسند.
سخنرانان سرنگونی رژیم آخوندها را لازمه پایان جنگ و تروریسم در منطقه دانستند و خواستار اخراج سپاه پاسداران و تمامی مزدوران آن از کشورهای منطقه شدند.

دکتر انور مالک
دکتر انور مالک گزارشگر پیشین سوریه در اتحادیة عرب که مدیریت کنفرانس را برعهده داشت، در سخنانش گفت، جنبش مقاومت ایران در برابر رژیم فاسد آخوندها ایستاده است. این مقاومت، آلترناتیو مشروع رژیم حاکم است و توان آن‌را دارد که آزادی را در ایران برقرار سازد.

سید احمدغزالی
سید احمد غزالی نخست‌وزیر پیشین الجزایر در این جلسه گفت، می‌خواهم بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف۳ تأکید کنم.

دکترطاهربومدرا
دکتر طاهر بومدرا نیز تأکید کرد، راه خروج از بحران‌های منطقه برای ما این است که از سازمان مجاهدین برای آزاد کردن ایران، حمایت کنیم.

صالح قلاب
در کنفرانس عربی- اسلامی، صالح قلاب وزیر پیشین فرهنگ اردن گفت، آخوندها با مردم ایران می‌جنگند... مقاومت ایران با هدایت خانم مریم رجوی، ایران را از چنگال آخوندهای (حاکم) رها خواهد ساخت.

محمد الحاج
محمد الحاج از اردن تأکید کرد، برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، برنامه‌یی برای بازسازی ایران است تا ملت بزرگ ایران به همان زندگی دست یابند که شایسته آن هستند. ما از سازمان مجاهدین و قیام‌ها در ایران حمایت می‌کنیم. ما در کنار مردم ایران و سازمان مجاهدین ایستاده‌ایم.

محمد الزعبی
محمد الزعبی نماینده پارلمان اردن گفت: ما به پایگاه مجاهدین در اشرف۳ آمده‌ایم تا همبستگی و حمایتمان را از مقاومت ایران ابراز کنیم. ما از سازمان مجاهدین حمایت می‌کنیم. این مقاومت به‌پیروزی خواهد رسید. ما باید از تلاش‌های خانم مریم رجوی برای برقراری صلح در منطقه حمایت کنیم.

محمد العیاصره
محمد العیاصره نماینده پارلمان اردن تأکید کرد، کار کرد رژیم ایران چیزی ‌جز سرکوب مردم و ایجاد هرج و مرج در کشورهای همسایه نبوده است. از این‌رو ما در کنار سازمان مجاهدین و مردم ایران می‌ایستیم و بهترین آرزوها را برای مردم ایران داریم.

نجاح العزه
نجاح العزه معاون پیشین پارلمان اردن در سخنرانی خود در کنفرانس همبستگی عربی و اسلامی با مردم و مقامت ایران گفت، باید سازندگی اشرف۳ را مورد ستایش قرار بدهیم . این کار بزرگ با هدایت وحمایت خانم مریم رجوی محقق شده است.

وصفی حداد
وصفی حداد نماینده پارلمان از اردن در سخنانش در این جلسه اظهار داشت، ما اعتقاد داریم که سازمان مجاهدین با تمامی فداکاری‌هایش، بیشترین شایستگی را دارد تا مسئولیت هدایت کشور بزرگ ایران به‌سوی آزادی را برعهده بگیرد.

دکتر عیسی خشاشنه
دکتر عیسی خشاشنه از دیگر نمایندگان پارلمان اردن که در کنفرانس همبستگی عربی-اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک در اشرف۳ شرکت کرده بود تصریح کرد، پروژه رژیم (ایران) برای منطقه، حمایت از تروریسم و جنگ‌افروزی است. ما از سازمان مجاهدین و یک ایران آزاد حمایت می‌کنیم.

هیثم مالح
هیثم مالح از رهبران اپوزیسیون سوریه از دیگر سخنرانان این کنفرانس بود؛ وی گفت که رژیم ایران مسئول تمامی درد و رنج‌های (مردم) منطقه است. سازمان مجاهدین و اشرف۳، از آزادی دفاع می‌کنند.

خدیجه زیانی
خدیجه زیانی نماینده پارلمان مراکش گفت، سازمان مجاهدین پایداری کرده و به مقاومت علیه رژیم ایران ادامه داده است و من برای شما آرزوی موفقیت دارم. قلب ما با شماست. من برای خانم مریم رجوی آرزوی موفقیت می‌کنم.

عبدالقادر بن ضیف‌الله
عبدالقادر بن ضیف‌الله نماینده پارلمان تونس نیز گفت، همه مردم منطقه از تروریسم رژیم ایران رنج می‌برند. مقاومت ایران برای آزادی ایران مبارزه می‌کند. مریم رجوی نقشی را برای زنان در آینده ایران محقق کرده است.

عباس داوری
در کنفرانس همبستگی عربی ـ اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک در اشرف۳،
عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت در سخنرانی خود ضمن تشکر از حمایت و همبستگی شخصیتها و هیأتهای شرکت کننده، گفت:رژیم آخوندی در راستای پیشبرد منافع سیاسی خود، از آیین اسلام سوء استفاده می‌کند. کانون‌های شورشی مجاهدین فعالیت های خود را در سراسر کشور در برابر این رژیم ضد بشری گسترش می‌دهند و پیروزی مقاومت ایران و تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران فردا محتوم است.