مریم رجوی: در آستانه سی و یکمین سالگرد شهادت سی هزار زندانی سیاسی که بر اساس حکم خمینی  به‌جرم «سر موضع» بودن و وفای به‌عهد بر سر نام مجاهدین و آرمان آزادی مردم ایران قتل‌عام شدند، به‌ آن عاشقان آزادی و زیبایی هزاران درود می‌فرستیم.

مریم رجوی: در قتل عام۶۷ نقطه عزیمت خمینی ریشه‌کنی کامل مجاهدین بود. به این منظور او ماشین کشتار را در چند پهنه به‌کار گرفت. فشرده‌ترین موج قتل‌عام در زندان‌های اوین و گوهردشت آغاز شد و هدف آن به‌طور خاص اعضای مجاهدین بود.