فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا درباره تحریم خامنه ای - کاخ سفید-۲۴ژوئن۲۰۱۹

من، دونالد جی ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به منظور برداشتن گامهای بیشتر در رابطه با وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷...، با توجه به اقدامات حکومت ایران و نیروهای نیابتی تحت حمایت آن، و مشخصاٌ اقدامات صورت گرفته برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه، ترویج تروریسم بین المللی و پیشبرد برنامه موشکی این رژیم و اقدامات غیرمسئولانه و تحریک آمیز آن در آبهای بین المللی و بر فراز آن، شامل هدف قرار دادن ادوات نظامی آمریکا و کشتیهای تجاری و غیرنظامی، این فرمان را صادر می کنم.
بدینوسیله همه اموال و سودهای ناشی از اموال افراد مشمول این فرمان در آمریکا یا اموالی که بعد از این به قلمرو آمریکا وارد ‌شود، یا تحت مالکیت و کنترل یک آمریکایی قرار بگیرد، مسدود میشود، قابل انتقال و قابل پرداخت یا صدور یا ترخیص نیست و به هیچ عنوان نمی توان با آن معامله کرد.

افرد مشمول این فرمان عبارتند از:
- ولی فقیه رژیم ایران و دفتر ولی فقیه.
- هر فردی که توسط ولی فقیه یا دفتر ولی فقیه به عنوان یک مقام رسمی یا به عنوان رئیس یک نهاد در ایران یا هر نهادی در خارج از ایران، منصوب شده باشد.
- هر فردی که توسط افراد منصوب شده توسط ولی فقیه یا دفتر ولی فقیه، به یک مقام حکومتی ایران منصوب شده باشد.
-هر فردی که در عمل از افرادی که داراییهایشان بر اساس این فرمان مسدود شده، پشتیبانی مالی بکند یا به چنین افرادی حمایت مالی، مادی یا تکنولوزیکی یا خدماتی ارائه دهد.
افرادی که واجد این مشخصات هستند، توسط وزیر خزانه‌ داری، در مشورت با وزیر خارجه تعیین میشوند

- به وسیله این فرمان وزیر خزانه‌داری مجاز می‌شود که هرگاه تشخیص دهد یک نهاد مالی خارجی آگاهانه هرگونه تبادل مالی قابل توجه را برای یا از جانب فردی که اموالش طبق این فرمان مسدود شده، اجرا یا تسهیل کرده است، در مشورت با وزیر خارجه، تحریمها را بر آن نهاد مالی خارجی اعمال کند.
- وزیر خزانه داری در مشورت با وزیر خارجه دستور اجرای چنین اقداماتی را صادر می کند و وزیر خارجه هماهنگیهای لازمه را برای اجرای این قوانین با وزارت خزانه داری انجام میدهد. تمامی ادارات و آژانسهای ایالات متحده اقدامات لازمه را برای اجرای این قوانین در نظر خواهند گرفت.

- هر نوع انتقال مالی که این مقررات را نقض یا (از اجرای آن) اجتناب کند یا قصد نقض و اجتناب از اجرای آن را داشته باشد، نقض یا اقدام به نقض قوانین محسوب میشود.
- طراحی و شکل دادن هرگونه توطئه و نیرنگ برای نقض هر کدام از محورهای انسداد اموال، ممنوع اعلام میشود.
اقداماتی که در پی این دستور به اجرا گذاشته میشود در واکنش به اقدامات رژیم ایران است.
دونالد جی ترامپ
کاخ سفید
۲۴ژوئن۲۰۱۹