سناتور تام کاتن در پیامی در پاسخ به حرف اخیر خامنه‌ای که منظور از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ترامپ، بولتون و پمئو است، حکومت خامنه‌ای غیرقانونی و نامشروع توصیف کرد که از بین خواهد رفت.

سناتور تام کاتن خطاب به خامنه‌ای نوشت: مرد فرتوت، تو بسیار زودتر از هر کدام از ما خواهی مرد و رژیم نامشروع تو، بخاطر فقدان مشروعیت از بین خواهد رفت.


آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: مهار نقش مخرب رژیم ایران در منطقه هدف مشترک آمریکا و اروپاست .
صدراعظم آلمان در همین رابطه تهدیدهای حکومت آخوندی در مورد نابودی اسرائیل را خط قرمز آلمان خواند ولی در رابطه با برجام گفت آلمان خواهان حفظ برجام است و آن را اهرمی برای کمک به مهار رژیم ایران می داند.