فاینانشال تایمز درباره شرکت و سخنرانی شهردار رودی جولیانی در تظاهرات ایرانیان و حامیان مقاومت در ورشو مطلبی نوشت.

شهردار سابق نیویورک که به مدت ۱۱ سال از سازمان مجاهدین حمایت کرده، در سخنرانی خود در روز چهارشنبه در گردهمایی ایرانیان در بیرون از استادیوم ملی فوتبال لهستان، خواستار پایان دادن به رژیم ایران شد و گفت: عمر رژیم باید به سرعت پایان یابد.
وی افزود، ”بگذارید خاطرنشان کنم که تقریباً یک تفاهم جامع بین همگان وجود دارد که رژیم آخوندها اصلیترین حامی تروریسم نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان است“.
آقای جولیانی به خبرنگاران گفت ”من فکر می‌کنم دولت ما به حق بر این اعتقاد است که تغییر سیاست در مورد ایران شدنی است. اگر توفیق حاصل شود، من خوشحال ترین مردی هستم که میتوان تصور کرد. من درک نمی‌کنم که چگونه یک دار و دسته مذهبی و افراطی دیوانه می‌تواند یک دولت دموکراتیک را اداره کند. این اصلاً قابل فهم نیست.