آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران وحشت زده از بحرانهای گریبانگیر رژیم و مخاصمات درونی نظام گفت: این کشتی سوراخ بشود همه تان غرق می شوید.

وی افزود:‌ «هر کسی هر جا نشسته با سلیقه خودش آنجا را سوراخ نکنه، کشتی سوراخ بشه همه تان را غرق میکنه که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر که بقدری عملا متروک شده آدم رویش نمیشه در مورد امر به معروف و نهی از منکر حرف بزند.

بر اساس اطلاع نه بر اساس تحلیل دشمنان ائتلاف کردند در جنگ تبلیغاتی کانون مرکزی تشکیل دادند و جنگ روانی تبلیغاتی را کلید زده اند و بنا دارند ویروس بدبینی را در جامعه ما تزریق بکنند هم مردم ما را به اضطراب هم به یأس هم به عدم اعتماد به یکدیگر بکشانند.

از این جهت کسانی که در مسیر تبلیغات دشمن قرار میگیرند حواسشون جمع باشه شایعه پراکنی نکنند بهمدیگه هی واویلا نگویند.

امام جمعه خامنه ای ضمن سوز و گداز از به آتش کشیدن کنسولگری رژیم توسط مردم بصره، به همدستی خامنه ای با بشار اسد در کشتار مردم ادلب درسوریه اعتراف کرد و گفت: در جریان بصره خب کنسولگری ما به آتش کشیده شد مورد حمله قرار گرفت. اگر مراقبت نکنیم ملت ایران و مردم عراق اگر مواظب نباشند یا بعضی مسئولین اگر خدایی ناخواسته در مسیر فتنه آمریکا و عربستان قرار بگیرند قابل جبران نخواهد بود. نکته آخر مسئله ادلب است که ارتش شجاع سوریه در آستانه حمله به ادلب و ویران کردن آخرین پناهگاه امریکایی قرار دارند اما بهانه جویی های امریکایی که از ابتدا مثل جریان قبل مسئله شیمیایی را مطرح میکنند. علیرغم شانتاژ هایشان این ارتش قدرتمند همراه با نیروهای آزاده ایران انشاالله آخرین سنگر این تروریستها را به همین زودی در هم خواهد کوبید...».

آخوند احمد خاتمی نیز با وحشت از چشم انداز سرنگونی رژیم گفت:«دشمن شما خیزی در این چهل سالگی انقلاب گرفته که در طول چهل سال هم داشت اما اعلام نمیکرد اما اخیرا با کمال وقاحت امریکایی ها اعلام میکنند که در پی براندازی نظام اند.
دولت لیبی تمام امکانات هسته ای اش را فرستاد برای آمریکا که امریکا مطمئن بشه که دیگه هیچیک از ابزار بمب اتم را نداره امریکا واقعا قذافی را کمک کرد؟ یا اینکه او را به حال خودش گذاشت تا مردم کشتنش».