رژیم ضدبشری آخوندی دو زندانی دیگر را در مرودشت و سراوان اعدام کرد.

در مرودشت شیراز روز جمعه یک جوان ۲۶ ساله در ملاعام اعدام شد. روز چهارشنبه نیز رژیم آخوندی یک زندانی را در سراوان اعدام کرد.
به گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، رژیم ایران به نسبت جمعیت رتبه نخست را در اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.