کمپانی بیمه مونیخ ری آلمان با ۴۹ میلیارد یورو درآمد، ایران را ترک می کند.

وال استریت آلمان نوشت: مونیخ ری بزرگترین کمپانی بیمه به تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران تن داد. مدیر اجرایی این کمپانی گفت با توجه به منافع عالیتر ما در بازار آمریکا از معامله با رژیم ایران اعلام انصراف می کنیم.
ریچارد گرینل سفیر آمریکا در آلمان در پیامی گفت:‌ اقتصاد ایران عمدتا توسط سپاه پاسداران کنترل می شود که از قدرت و امکانات خود برای بی ثبات ساختن و دنبال کردن تروریسم در سراسر جهان استفاده می کند.