عفو بین‌الملل طی بیانیه یی شلاق زدن یک متهم بیدادگاه رژیم در ملاعام در کاشمر را محکوم کرد.

در بیانیه عفو بین الملل آمده است: یک مرد جوان به دلیل اینکه در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی مشروب خورده بود به هشتاد ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در ملاعام به اجرا درآمد. این حکم که بیش از ده سال از زمان جرم انتسابی به اجرا در آمد، نشان‌دهنده یک نظام قضایی است که قساوت را قانونی کرده است.
خاطرنشان می شود دژخیمان خامنه ای روز سه شنبه در کاشمر حکم ضدانسانی شلاق را در مورد این جوان در میدان نیازمند این شهر در ملاعام اجرا کردند.