درگیری و شلیک به جانب تظاهرکنندگان در کازرون که از بعدازظهر چهارشنبه آغاز شد همچنان ادامه دارد.

 

 

در پی تظاهرات دلاورانه مردم کازرون در روز چهارشنبه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم به دستگیریهای زیادی به ویژه از جوانان کازرون مبادرت کردند. متعاقباً صدها تن از مردم برای آزادی دستگیر شدگان در برابر پاسگاه نیروهای انتظامی و امنیتی دشمن تجمع نمودند و خواهان آزادی دستگیرشدگان شدند.
دشمن ضدبشری با بالا گرفتن شعارهای مردم ابتدا به شلیک گاز اشک آور و شلیکهای هوایی مبادرت کرد. اما مردم دلاور کازرون به اعتراضات برحق خود ادامه دادند و بر آزادی دستگیر شدگان پای فشردند . آنها آخوند خرسند امام جمعه رژیم در کازرون را که برای متفرق کردن مردم به صحنه آمده بود هو کردند و او پا به فرار گذاشت.
سپس نیروهای رژیم مستقیماً به جانب مردم آتش گشودند و تعدادی مجروح شدند.
تیراندازی و درگیری ساعت ۱ بامداد پنجشنبه ادامه داشت و ۲ تن از جوانان قهرمان کازرون به شهادت رسیده اند.
مردم کازرون متقابلاً با سنگ و چوب به دفاع از خود پرداختند و پاسگاه نیروهای دشمن به آتش کشیده شد. آنگاه درگیریها به خیابان انقلاب رسید و تا نیمه شب ادامه دارد.
مردم کازرون در شب آغاز ماه رمضان اعلام عزای عمومی کرده اند.
در ساعت ۱ نیمه شب یک ستون از نیروهای سرکوبگر از شیراز وارد کازرون شده است.
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، از هموطنانمان در کازرون و شهرهای مجاور خواسته است به کمک مجروحان و حمایت از دستگیرشدگان بشتابند.