رژیم ضدبشری آخوندی ۲ زندانی را در ایلام و اردبیل اعدام کرد.

روز چهارشنبه یک زندانی در زندان اردبیل اعدام شد که ۵ سال را در زندان گذرانده بود. و یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.
اعدام این زندانی در هیچیک از رسانه های رسمی رژیم اعلام نشده است.

یادآوری: 
حکم ضد انسانی دو زندانی که در مشهد روز سه شنبه اعدام شدند، در ملاعام اجرا شد.
دژخیمان ولی فقیه روز یکشنبه نیز یک زندانی را در ملا عام در بندرعباس به دار آویختند.