Pin It

نرخ دلار با افت بیش از پیش ارز‌ش پول ایران به مرز ۵۰۰۰ تومان رسید.

در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار ارز هر دلار به ۴۹۵۸ تومان به فروش رسید. هر یورو نیز از مرز ۶ هزار تومان گذشت و به ۶۱۳۴ تومان معامله شد.
هر سکه طلا نیز در بازار تهران با ۲۵۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۵۵۰ هزارتومان بفروش رسید.

پیش از این با افزایش نرخ دلار، رسانه های رژیم نوشتند که بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار و فروش دلارهای وابسته گان خود از ارائه دلار خودداری می کند.