Pin It

به دنبال حملات باند غالب رژیم به آخوند روحانی به خاطر حرفهایش در نمایش حکومتی ۲۲ بهمن و اشاره او به اصل ۵۹ قانون اساسی رژیم و راه حل همه پرسی برای بحران درونی رژیم، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در سخنانی در جمع استانداران و وزیران کابینه اش در روز ۲۴ بهمن، اظهاراتش را تعدیل کرد.

حملات رقبای حکومتی به روحانی به خاطر اشاره او به ماده ۵۹ قانون اساسی رژیم بود و اینکه در پایان سخنرانی روز  ۲۲ بهمن خود، ضمن تاکیدلزوم بر وحدت باندهای حاکمیت آخوندی، گفت: «... اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم جناح ها اختلاف دارند دعوا نداره شعار نداره صندوق صندوق آرا را بیاوریم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند به اون عمل کنیم این ظرفیت قانون اساسی ما است».

در بسیج باند غالب نظام علیه رئیس جمهور ولایت فقیه، آنها اوضاع بحرانی رژیم را با وضعیت نظام و شقه حاکمیت در آستانه قیام سی خرداد ۱۳۶۰ مقایسه می کنند و می نویسند که چرا رئیس جمهور ولایت فقیه باید در متن بحران ناشی از قیام سراسری، عملا همان حرفها و مسیر مطلوب مجاهدین را تکرار کند؟.

در همین رابطه، چند روز پیش نیز در واکنش به آنچه که روحانی بر سر قبر خمینی دجال یا در مناسبتهای دیگری راجع به کارنامه حاکمیت و بحرانهای کنونی آن گفته بود، یک مهره خامنه ای به او توپید که تو خودت امنیتی ترین آخوند حاکمیت بوده و هستی، پس چرا داری حرفهای اپوزیسیون مسلح را میزنی.

صحبت های ازغدی: «اینجا طرف میآد سی ساله بیست ساله خودش توی حکومته مثل اپوزیسیون ضد انقلاب مسلح حرف میزنه توی تلویزیون اینجوری حرف میزنه میگه ۳۸ سال اعدام و کشتار آقا خودش روحانیه معمم است خودش همیشه تو حکومت مسئولیت های امنیتی داشته اصلا ما امنیتی ترین آخوند کشور».

در فردای حرفهای روحانی در ۲۲ بهمن، یک رسانه حکومتی نزدیک به سپاه پاسداران و باند غالب نظام، روحانی را به خاطر اشاره اش به ماده ۵۹ قانون اساسی نظام درباره موضوع رفراندوم، «رئیس جمهوریِ اپوزیسیونوار» توصیف کرد و با ردیف کردن کلیشه هایی از روزنامه های اردیبهشت ماه سال ۶۰ و نقل حرفهای رئیس جمهور رژیم خمینی درهمان زمان، یعنی در آستانه ۳۰خرداد، مقایسه کرد.

این رسانه حکومتی، در میان کلیشه های خود، سرمقاله نشریه مجاهد را به تاریخ ۷ اردیبهشت۱۳۶۰ را به طور خوانا برجسته کرده که زیر تیتر درشت رفراندوم نوشته است: اکنون بگذارید یک هیات حل اختلاف ۳۶ میلیون نفری به داوری قطعی درباره ی اختلافات و مسایل جاری مملکت و تعیین سرنوشت جامعه خود بیندیشد.

رجانیوز درهمین رابطه می نویسد: طرح رفراندم، با پشتیبانی شدید هفته نامه ی مجاهد (ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران) مواجه شده و این نشریه سرمقاله ی اولین شماره ی خود پس از این مصاحبه را به همین موضوع اختصاص داده و نوشت: «بن بست سیاسی جامعهی ما اینک بیش از هر زمان دیگر خود را به نمایش گذاشته است».

درباره حرفهای روحانی در۲۲ بهمن واشاره او به اصل ۵۹ قانون اساسی رژیم، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع گفت: «اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید روحانی با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند!... افرادی که از انقلاب پیاده شدند قانون اساسی را تفسیر به رای کردند. آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد.

پاسدار حسین شریعتمداری، نماینده خامنه ای در کیهان نیز در مصاحبه یی با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس راجع به اظهارات روحانی در ۲۲بهمن، گفت: پیشنهاد رفراندوم اهانت آشکار و بازی در زمین دشمن است و این بعد از سخنان روحانی حدیث مفصل دیگری است که نباید از کنار آن با بیتوجهی عبور کرد..... او با اطمینان از غیر عملی بودن رفراندوم یاد شده این پیشنهاد را مطرح کرده است و معتقدم چنانچه این پیشنهاد را عملی میدانست هرگز آن را مطرح نمیکرد زیرا مطمئن بود و هست که نتیجه آن همان خواهد بود که در راهپیمائی ۲۲ بهمن شاهد بوده ایم».

سپاه پاسداران درباره سخنرانی روحانی در ۲۲ بهمن در روزنامه خود نوشت که روحانی خودش سوار انقلاب است یا از آن پیاده شده؟ .... طبق سخن روحانی اولین پیادهکننده از قطار انقلاب، خمینی است حال باید دید با معیارهای (خمینی) خود روحانی در قطار است یا بیرون آن؟.

عزت الله ضرغامی رئیس قبلی رادیو تلویزیون رژیم نوشت: در برابر مردم در کف خیابان، حرف از رفراندوم زدن نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هرچند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست.

پاسدار حسین شمسیان از گردانندگان کیهان، تحت عنوان فرار به جلو روحانی با رفراندوم نوشت: روحانی بر خلاف وحدت و درحالیکه مردم به خیابان آمده بودند،بی مورد و بی مناسبت، ساز رفراندوم کوک کرد!

از سوی دیگر آخوند روحانی روز ۲۴بهمن در جلسه مشترک استانداران و وزیران، حرفهای خودش را قدری جمع و جور کرد و به نحو مسخره یی مدعی رای ۹۸درصدی نظام ولایت فقیه شد.

وی در پاسخ به حملات گسترده باند رقیب، گفت: «ما نباید برای خودمون یک وظیفه ای درست کنیم مافوق طاقت ما نباید برای مردم دینی تعریف کنیم دین ما سمحه سهله است. اگر شما دیدید تو دین مشکل و هرج و اینهاست بدونید اون بااسلام فاصله داره
بنظر من همین امروز هم از ملت ما سوال کنید که آقا شما استقلال میخواهید, میخواهید خودتون تصمیم گیر باشید یا بیگانگان مثل قبل انقلاب در امور کشور مداخله کنند باز هم ۹۸ و دو دهم درصد خواهند گفت ما استقلال میخواهیم این آمار تغییر نمیکنه مردم بدنبال آزادی بودند امروز هم اگر از مردم سوال بکنیم که شما آزادی میخواهید یا اختناق؟ آزادی میخواهید یا استبداد؟ حاکمیت ملی میخواهید یا حاکمیت فرد؟ باز هم مردم جوابشون همونه همون بیش از ۹۸ درصدی که اون روز رای دادند به جمهوری اسلامی امروز هم رای میدهند».

جنگ و جدال آخوند روحانی و باند رقیب برسر بحران و بن بست حاکمیت نامشروع و فاسد آخوندی بعد از قیام سراسری در حالیست که شعارهای قیام، تکلیف هر دو باند نظام و پایان ماجرای این بازیها را اعلام کرده است.