Instagram

همه باندها و سردمداران رژیم در غارت و چپاول همدستند و تنها با سرنگونی این رژیم، ایران روی رفاه و آسایش و دموکراسی و آزادی خواهد دید.

آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران، به دنبال جلسه رؤسای سه قوه در حالیکه توسط پاسدار علی لاریجانی و سردژخیم صادق لاریجانی همراهی می شد، با بیشرمی مردم خشمگین و معترضی که تمام زندگیشان توسط مؤسسات وابسته به ارگانهای حکومتی غارت شده است را مقصر قلمداد کرد. وی گفت: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند, بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق میکنند, تردید داشته باشند».

رئیس جمهور ارتجاع که در کنار خامنه ای و دیگر سران رژیم خود یکی از بزرگترین سارقان تاریخ ایران است بعد از یکسال وعده و وعید به غارت شدگان گفت: «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمیتوان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». وی به جای اینکه به مطالبات مردم معترض پاسخ دهد، اضافه کرد:‌«اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود, بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد» (۲۰ آبان ۱۳۹۶).

اظهارات وقیحانه روحانی در حالی است که به اعتراف مقامها و رسانه های حکومتی بیش از ۵۰۰۰ مؤسسه اقتصادی، که اموال مردم را غارت کرده اند، متعلق به سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای حکومتی است که از اجازه و حمایت بانک مرکزی تحت کنترل روحانی برخوردارند و ۱۰ تا ۲۵ در صد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

علی وقف‌چی، نماینده مجلس رژیم، در روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به نقل از رئیس هیأت مدیره یکی از این مؤسسات به نام کاسپین که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده است، گفت: «بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این مؤسسه سپرده گذاری کرده اند، یعنی حدود ۸.۷ میلیون نفر مرتبط با مؤسسه کاسپین است که یک‌دهم جمعیت کل کشور را شامل می‌شود». وی افزود: «نیروی انتظامی به رؤسای مناطق سراسر کشور اعلام کرده است که به جای برخی از مؤسسات می‌توانید تابلوی کاسپین را بزنید».

ابعاد این چپاول به حدی است که آخوند آزادیخواه، نماینده مجلس رژیم، در روز ۲۰ آبان به خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران گفت: «باید کسی کر باشد تا فریاد تظلم مالباختگان مؤسسات مالی را نشنود و کور باشد تا وضعیت نامناسب معیشت و اشتغال مردم را نبیند...شعارهای مردم بهدلیل اهمال مسئولان امر، از مشکلات صنفی بهسمت شعارهای ساختارشکنانه در حال تغییر است».

اظهارات رذیلانه روحانی علیه میلیونها زن و مرد و پیر و جوان غارت شده، یک بار دیگر نشان می دهد که این رژیم و همه باندها و سردمدارانش در غارت و چپاول اموال مردم ایران همدست و شریک هستند و تنها با سرنگونی تمامیت این رژیم قرون وسطایی مردم ایران روی رفاه و آسایش و دموکراسی و آزادی خواهند دید.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ ابان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)