Instagram

بازنشستگانی که حقوقشان توسط دیکتاتوری آخوندی پایمال شده در ادامه حرکتهای اعتراضی خود روز دوشنبه از نقاط مختلف کشور در تهران دست به تظاهرات زدند.

بازنشستگان معترض از تهران و استانهای کرمانشاه، لرستان و البرز که در مقابل دفتر آخوند روحانی تجمع کرده بودند، روی پلاکاردهای خود نوشته بودند: «تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشینیم» و «بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است». آنان پس از چند دهه خدمت، به میزان حقوقشان که کمتر از خط فقر است، اعتراض کردند.

غارتشدگان موسسه های حکومتی روز دوشنبه در تهران، مشهد و گرگان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

در تهران غارتشدگان موسسه حکومتی کاسپین در اعتراض به غارت پولهایشان در مقابل شعبه سازمان آب تجمع اعتراضی برگزار کردند تجمع کنندگان خیابان مقابل این شعبه را بستند.

در گرگان نیز غارتشدگان دفتر این موسسه تجمع کردند.
غارت شدگان مؤسسه مالی ولیعصر در برابر وزارت به‌اصطلاح جهاد کشاورزی رژیم در تهران تجمع کرده و نسبت به پرداخت نشدن سپرده هایشان اعتراض کردند. نیروهای سرکوبگر و ضدشورش رژیم در وحشت از گسترش اعتراض مردم، در برابر غارتشدگان صف بسته بودند.

در مشهد، غارتشدگان بدر توس برای سومین روز متوالی برای گرفتن سپرده هایشان تجمع کردند، اما از پرداخت پول خبری نبود. مردم می گفتند اینها مثل همیشه با وعده‌های دروغین سر مردم را کلاه می گذارند.

طی روزهای دوشنبه و یکشنبه اقشار مختلف مردم، در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان و علیه سیاست‌های چپاولگرانه و میهن برباده رژیم، تجمعات اعتراضی برگزار کردند؛ از جمله:
ـ کارکنان پیمانکار شرکت برق منطقه‌ای خوزستان که برای چندمین روز تجمع کردند
ـ کارگران منطقه آزاد اروند (خوزستان) برای چندمین بار در اعتراض به راه ندادن نماینده شان به شرکت
ـ رانندگان تاکسی در تنکابن،
ـ کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز
ـ کارگران کارخانه فولاد میبد
ـ کشاورزان انار
ـ رانندگان سرویس مدارس کرمان
 و تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد به‌طرف استانداری اصفهان