Instagram

بحران درونی و ترس و نگرانی حاکمیت آخوندی از تحولات منطقه و زیر ضرب رفتن تروریسم و مداخلات رزیم، هم چنان ادامه دارد.

کیهان خامنه ای بعد از دو روز تعطیل اجباری، با تیتر درشت انتقام کور از روشنگریهای کیهان، باند روحانی را مورد حمله قرار داد و بخشهایی از مصاحبه پاسدار شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان را درج کرد و نوشت: دولت نشان داد که توان تشخیص مصالح ملی را ندارد.

پاسدار شریعتمداری در سرمقاله کیهان خامنه ای بعد از دو روز توقیف توسط دولت آخوند روحانی باند رقیب را بشدت مورد حمله قرار داد و ضمن تاکید بر شکست برجام نوشت اگر توقیف کیهان به بهانه اقدام خلاف مصالح و امنیت ملی، حمایت آشکار و بیپرده از جنایتکاران آلسعود و امارات و ارسال ناخواسته این پیام به ائتلاف جنایتکاران غربی و عبری و عربی برای ادامه جنایت نیست، پس چیست؟!.
این ماجرا میتواند علتهای دیگری نیز داشته باشد که حضور خط مرموز سازش در دولت و شماری از مشاوران و نزدیکان آن، نفوذیهایی که منافع خود را در آن سوی مرزها تعریف کردهاند از آن جمله اند.
کیهان هیچ و پوچ بودن برجام را علیرغم اغراقهای آنچنانی دولتمردان بر ملا کرده بود و امروزه همه میبینند که اسب زین شده را داده و افسار پاره تحویل گرفته ایم.

روزنامه رسالت آخوندی در واکنش به توقیف کیهان خامنه ای، ارگان باند روحانی را جاده صاف کن جام زهر بعدی در زمینه موشکی توصیف کرد و نوشت: کیهان توقیف می شود، آرمان جاده صاف کن مذاکرات موشکی می شود.

روزنامه آرمان در سرمقاله خود نوشت: بهتر است با آغاز مذاکره، خطر جنگ و تحریم را از سر بگذرانیم. اگر مذاکره نکنیم ممکن است که اروپاییها مواضع تند و تیز آمریکاییها را در این مورد همراهی کنند!.

سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز در گفت‌‌وگو با «رسانه حکومتی بسیج آخوند روحانی را مورد حمله قـرار داد و گفت: حمله به قدرت موشکی ایران، اطلاق "دولت با تفنگ" به سپاه و بیان خزانه خالی پیش از مذاکرات، خلاف امنیت ملی بود نه تیتر کیهان.