Instagram

یک کارگزار رژیم در سازمان بهزیستی اعتراف کرد: مرکز نگهداری کودکان معتاد در زاهدان دیگر ظرفیت پذیرش معتادان جدید را ندارد.

وی گفت: بیشترین آمار کودکان مراجعه‌کننده برای درمان اعتیاد را مربوط به سیستان و بلوچستان با ۱۶۶ کودک است. در زاهدان مرکز دخترانه‌ای نیز در این خصوص وجود دارد.