Instagram

چهارشنبه شب ۱۹ مهر ۹۶ با تاریکی هوا در اهواز، مردم غارت شده موسسه حکومتی وحدت و سایر غارت شدگان بجان آمده که از پیش چندروز است در مقابل استانداری رژیم دست به تحصن زده بودند. در خیابانهای اطراف استانداری اهواز راهپیمایی کردند و علیه سران و کارگزاران رژیم فاسد آخوندی شعار سر دادند.

تظاهرکنندگان در این راهپیمایی شعار می دادند میجنگیم میمیریم-ذلت نمیپذیریم، ما بچه های جنگیم میجنگیم میجنیگم، روحانی حیا کن، مملکتو رها کن، نصر من اله و فتح غریب – مرگ بر این دولت مردم فریب،
تظاهر کنندگان اقدام به بستن خیابانها کردند، در جریان این تظاهرات، مردم جوانان اهواز به حمایت از تظاهرکنندگاـن برخاستند و مانع دستگیری شماری از آنها توسط نیروهای سرکوبگر شدند.

غارت شدگان موسسه های حکومتی در اهواز همچنین ضمن تجمع در مقابل استانداری رژیم علیه غارت و چپاول رژیم شعار سردادند.

غارت شدگان موسسه های حکومتی و متعلق به سپاه پاسداران، ۲۶مین روز تحصن شبانه روزی خود را در مقابل قضائیه رژیم پشت سر گذاشتند.

غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده که پنجمین روز تحصن اعتراضی شبانه روزی خود در مقابل ساختمان قضائیه رژیم در خیابان کشاورز تهران را پشت سر گذاشتند با پوشیدن کفن و سردادن شعار، خشم و اعتراض خود را نسبت به غارتگری ایادی رژیم ابراز کردند.

مالباختگان کفن‌پوش مؤسسه پدیده پنجمین روز تحصن خود را پشت سرگذاشتند.

سایر حرکتهای اعتراضی مردم به جان آمده از ستم و سرکوب رژیم آخوندی در شهرهای مختلف عبارتند از:
ادامه تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی در مقابل استانداری گلستان
تجمع مربیان پیش دبستانی در شاوور در اعتراض به وضعیت استخدامی خود
تجمع اعتراضی و راهپیمایی جوانان افرینه مقابل فرمانداری پلدختر در استان لرستان در اعتراض به کمبود امکانات ورزرشی
تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در خوزستان در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش رژیم در اهواز
اعتصاب کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم از زیرمجموعه‌های سازمان میراث فرهنگی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق خود.

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ آق‌دربند سرخس در مقابل استانداری رژیم در این شهر.

تجمع معلمان حق التدریس استان گستان در اعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل استاندار،تجمع کردند.