غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان در اهواز، با تجمع در مقابل استانداری رژیم در اهواز و دیگر محلات این شهر و راهپیمایی در خیابانهای این شهر، علیه کارگزاران دست به اعتراض زدند.

آنها شعار می دادند سوریه و لبنان همینجاست همینجاست و ما زن و مرد جنگیم.

غارت شدگان موسسه پدیده در مشهد با سردادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران اعتراض خود را نسبت به غارت و چپاول رژیم و اختصاص دارائیهای مردم ایران به فعالیتهای تروریستی ابراز کردند.

سپرده گذاران موسسه حکومتی پدیده همچنین خشم و اعتراض خود را به هنگام حضور یکی از اعضای مجلس ارتجاع در جمع آنان ابراز کردند.

غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده با در دست داشتن پلاکارد و دادن شعار اعتراض خود را به غارتگری رژیم مقابل قوه قضائیه در بلوار کشاورز به نمایش گذاشتند.

 بدنبال اعلام خبر ورشکستگی موسسه حکومتی نور، غارت شدگان این مؤسسه در مقابل دفاتر و شعبه های آن در شهرهای مختلف تجمع کردند و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند.

مردم معترض در شوشتر، ماهشهر، علیه غارتگری رژیم و موسسات حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار سر دادند.

همچنین غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین در کرمان مقابل شعبه خواجو این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه کارگزاران رژیم شعار سر دادند.

فرهنگیان بازنشسته صبح روز سه شنبه طبق فراخوان قبلی در مقابل دفتر آخوند شیاد حسن روحانی رئیس جمهور ارتجاع تجمع کردند و خواستار حقوق خود شدند. در این تجمع که زنان حضور چشمگیری داشتند معترضین نسبت به دخالتهای رژیم در سوریه و سرازیر کردن دارائیهای مردم ایران به آنجا و دیگر کشورهای منطقه شعار سردادند و اعتراض خود را نسبت به مداخلات رژیم در کشورهای منطقه به قیمت فقر و تیره روزی مردم ایران ابراز کردند.